Doctoraat in de stedenbouw en de ruimtelijke planning

De verstedelijking van de agro-ecologische reproductie van bodemvruchtbaarheid


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Hans Vandermaelen   Datum: Donderdag 02/02/2023 om 16:15 
Adres: vakgroep Architectuur en Stedenbouw (EA01)
Sint-Pietersnieuwstraat 25, Rect.2, 9000 Gent
  Lokatie: auditorium Vandenhove, Paviljoen Charles Vandenhove, gelijkvloers, Rozier 1, 9000 Gent
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Nederlands

Curriculum
Master of Science in de stedenbouw en de ruimtelijke planning, UGent, 2015
Bachelor of Science in de geografie en geomatica, optie geografie, UGent, 2013

Promotor
Michiel Dehaene
Chiara Tornaghi
Elke Vanempten

Examencommissie
prof. Hennie De Schepper
Michiel Dehaene (EA01)
Chiara Tornaghi (Coventry University, United Kingdom)
Elke Vanempten (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek)
Lionel Devlieger, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA01 - Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
E: lionel.devlieger@ugent.be
Kris Verheyen
Marjolein Visser
Valentine Cadieux
Coline Perrin

Onderzoeksthema

Hoewel verstedelijking erg afhankelijk is van voedselproductie, luiden huidige verstedelijkingsprocessen doorgaans het einde in van lokale voedselproductie. Ze gaan hand in hand met een groeiende afhankelijkheid en actieve ondersteuning van een mondiaal voedselregime. Vertrekkend uit de premisse dat een ander soort voedselproductie een ander verstedelijkingsmodel vereist (en vice versa), verkent dit onderzoek hoe verstedelijkingsprocessen lokale, agro-ecologische voedselproductie kunnen ondersteunen. De zoektocht naar zo'n 'agro-ecologische stedenbouw' verloopt via actieonderzoek in een bestaande praktijkgemeenschap in Vlaanderen. Hieraan ontleent het doctoraat een thematische focus op één van de centrale vraagstukken in de agro-ecologische landbouw: hoe een verlies aan bodemvruchtbaarheid compenseren binnen de ecologische grenzen van agro-ecosystemen. Het doctoraat onderzoekt wat het betekent om de agro-ecologische reproductie van bodemvruchtbaarheid tot voorwerp van stedelijke organisatie te maken - om het 'te verstedelijken'. Het empirisch werk situeert zich op twee fronten: een kritische systematisering van bodemvruchtbaarheidsreproductiepraktijken en de moeilijkheden om deze te beoefenen in een stedelijke omgeving enerzijds en een unieke cartografie van publiek grondbezit en publieke grondtransacties anderzijds. Het onderzoek resulteert in een herpolitisering van bodemvruchtbaarheidsreproductie als stedelijk vraagstuk, de uitwerking van bodemzorg als onderdeel van een agro-ecologische stedenbouw en (her)nieuw(d)e aandacht voor het cruciale belang van grondbeleid.


Taal proefschrift
Engels

Documenten