Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: architectuur

Een staat van beton: constructiematerialen en bouwambities in (Belgisch) Congo


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Robby Fivez   Datum: Maandag 23/01/2023 om 17:30 
Adres: vakgroep Architectuur en Stedenbouw (EA01)
Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
  Lokatie: auditorium 4, Campus Rommelaere, gebouw B/C, 1ste verdieping, Jozef Kluyskensstraat 29, 9000 Gent
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur - stadsontwerp en architectuur, UGent, 2015

Promotor
Johan Lagae
Rika Devos
Luc Taerwe

Examencommissie
prof. Hennie De Schepper
Johan Lagae (EA01)
Rika Devos (Université libre de Bruxelles)
Luc Taerwe (EA14)
Robby Caspeele
Lionel Devlieger
Bernard Espion, Université libre de Bruxelles, Avenue A. Buyl 87 1050 Brussels
E: bespion@ulb.ac.be
Christine Wall
Réjean Legault

Onderzoeksthema

Dit doctoraatsonderzoek vertrekt van de observatie dat beton van essentieel belang was gedurende de koloniale bezetting van Congo door België (1908-1960). De infrastructuurwerken van de exploitatie-economie, de flatgebouwen in de nieuwe steden, de fabrieken van de industrialisatie: allemaal werden ze uit beton opgetrokken. Niet in het minst omdat men vond dat beton op excellente wijze een materiële uitdrukking gaf aan het paternalistische idee dat Congo door België ‘de moderniteit’ in werd geholpen. Hoewel beton dus lang als het ‘ideale koloniale bouwmateriaal’ werd gezien, moeten we die typering kritisch bekijken en deze scriptie doet dat op twee manieren. In het eerste deel wordt de ‘moderniteit’ van cement —of het Westen als absolute zwaartepunt van die moderniteit— ter discussie gesteld. De Congolese productie van cement —in Congo’s eerste cementfabriek, maar ook in prekoloniale kalkovens— brengt een ongelofelijke materiële diversiteit in een meer geschakeerde en globale cementgeschiedenis aan het licht. Het tweede luik neemt drie ambitieuze betonnen bouwprojecten onder de loep. Hieruit blijkt hoezeer verschillende koloniale ‘bouwers’ worstelden met bouwen in de kolonie. De problemen tijdens die bouwprojecten tonen niet enkel de gebrekkige kennis en kunde van die actoren, maar brengen ook meer systemische problemen van de koloniale bouwindustrie aan het licht.


Taal proefschrift
Engels

Documenten