Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde

Het onoplosbare oplosbaar maken. Amorfe vaste dispersies op basis van PEtOx met een hoge geneesmiddelenbelading door middel van solvent elektrospinnen


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Jana Becelaere   Datum: Vrijdag 17/02/2023 om 16:00 
Adres: vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde (EA11)
Technologiepark Zwijnaarde 70A, 9052 Zwijnaarde
  Lokatie: auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
Master of Science in Sustainable Materials Engineering
Universiteit Gent
2017

Bachelor Ingenieurswetenschappen in Chemische Technologie en Materiaalkunde
Universiteit Gent
2015

Promotor
Karen De Clerck
Richard Hoogenboom
Chris Vervaet

Examencommissie
prof. Filip De Turck
Karen De Clerck (EA11)
Richard Hoogenboom (WE07)
Chris Vervaet (FW01)
Dagmar D'hooge, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA11 - Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde, Technologiepark Zwijnaarde 125, 9052 Zwijnaarde
E: dagmar.dhooge@ugent.be
Sandra Van Vlierberghe
Guy Van den Mooter
Vitaliy Khutoryanskiy
Sune Andersen

Onderzoeksthema

Een leven zonder geneesmiddelen lijkt onmogelijk, ze zijn alomtegenwoordig. Naarmate de wetenschap haar grenzen blijft verleggen, heeft ook de zoektocht naar geneesmiddelen zich sterk ontwikkeld. Echter, dit gerichte geneesmiddelenontwerp heeft een keerzijde: er wordt veel minder aandacht besteed aan eigenschappen zoals de waterige oplosbaarheid van de actieve component. Als gevolg daarvan heeft meer dan 90% van de geneesmiddelen in ontwikkeling te lijden onder een slechte waterige oplosbaarheid. Een van de meest veelbelovende routes om deze lage waterige oplosbaarheid te overwinnen is die van vaste amorfe dispersies. Ondanks hun potentieel is het aantal op de markt gebrachte amorfe vaste dispersies nog steeds beperkt door een gebrek aan stabiliteit, daarom werd in dit doctoraat gekeken naar een alternatieve techniek, namelijk solvent elektrospinnen. Via deze techniek worden nanovezelmembranen gemaakt waarin het medicijn op amorfe wijze gedispergeerd is in een polymere drager. Door de extreem snelle solvent verdamping bij elektrospinnen wordt de amorfe actieve component als het ware bevroren, wat de tijdstabiliteit ten goede komt. Het uiteindelijke doel van dit doctoraat is aantonen dat solvent elektrospinnen een zeer potentiele vaste amorfe dispersie techniek is die kan concurreren met andere algemeen gebruikte technieken.


Taal proefschrift
Engels

Documenten