Doctor of Chemical Engineering Technology

Designing Supported Metal Oxides for Plasma-Driven Conversion of Greenhouse Gases and for Wastewater Treatment


PhD student Public defense
Name: Bram Seynnaeve   Date: Tuesday 13/06/2023 om 17:00 
Address: vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde (EA11)
Technologiepark Zwijnaarde 125, 9052 Zwijnaarde
  Location: leslokaal 1.1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Language: English

Curriculum
Master of Chemistry (MSc)
Universiteit Gent
4 juli 2018

Bachelor of Chemistry (MSc)
Universiteit Gent
29 juni 2016

Supervisor
An Verberckmoes
Jeroen Lauwaert
Pascal Van Der Voort

Board of examiners
prof. Filip De Turck
An Verberckmoes (EA11)
Jeroen Lauwaert (EA11)
Pascal Van Der Voort (WE06)
Marcello Eduardo Domine
Vera Meynen
Klaartje De Buysser, Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, WE06 - Vakgroep Chemie, Krijgslaan 281, S3, 9000 Gent
E: klaartje.debuysser@ugent.be
Maarten Sabbe

Language of the thesis
English

Documents