Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde

Karakterisering van fasetransformaties en reactiviteit in functionele nanogestructureerde materialen via computationele vibrationele spectroscopie


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Alexander Hoffman   Datum: Donderdag 31/08/2023 om 16:00 
Adres: vakgroep Toegepaste Fysica (EA17)
Sint-Pietersnieuwstraat 41, Technicum blok 4,Technologiepark Zwijnaarde 46, 9000;9052 Gent;Zwijnaarde
  Lokatie: auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Nederlands

Curriculum
Master of Science in Engineering Physics, Ghent University, 2017
Bachelor of Science in Engineering Physics, Ghent University, 2015

Promotor
Veronique Van Speybroeck

Examencommissie
prof. Hennie De Schepper
Veronique Van Speybroeck (EA17,WE05)
Toon Verstraelen, Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, WE05 - Vakgroep Fysica en Sterrenkunde, Technologiepark Zwijnaarde 46, 9052 Zwijnaarde
E: toon.verstraelen@ugent.be
Guillaume Maurin
Simon Krause
Henk Vrielinck

Onderzoeksthema

Het realiseren van duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zoals energieproductie, productie van chemicaliƫn of het capteren van broeikasgassen vereist de ontwikkeling van nieuwe materialen met aangepaste functionaliteiten. In dat opzicht zijn functionele nanogestructureerde materialen zeer interessant, aangezien hun materiaaleigenschappen, die sterk afhangen van de structuur op nanoscopische schaal, kunnen afgestemd worden op de specifieke toepassing. Vooraleer deze nieuwe materialen gebruikt kunnen worden in de praktijk, dienen ze eerst grondig gekarakteriseerd te worden. Daarvoor is er een brede waaier aan spectroscopische technieken beschikbaar die de structuur van materialen onderzoeken door hun interactie met straling. Het resulterende energiespectrum is vaak complex waardoor de interpretatie niet altijd evident is. Om de verschillende spectroscopische signalen te identificeren wordt er vaak gebruik gemaakt van moleculaire simulaties die het mogelijk maken om de microscopische structuur van het materiaal te doorgronden. In dit doctoraat worden dergelijke simulaties aangewend om vibrationele spectra van functionele nanogestructureerde materialen te verklaren met het uiteindelijke doel om inzicht te verkrijgen in de oorsprong van fasetransformaties en chemische reacties.


Taal proefschrift
Engels

Documenten