Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde

Interactie tussen waterstof en martensitische Fe-(Al)-C-legeringen


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Margot Pinson   Datum: Vrijdag 18/11/2022 om 16:00 
Adres: vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde (EA11)
Technologiepark Zwijnaarde 46, 9052 Zwijnaarde
  Lokatie: auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
Master of Sustainable Materials Engineering, Ghent University, 2017

Promotor
Kim Verbeken
Tom Depover
Hauke Springer

Examencommissie
prof. Hennie De Schepper
Kim Verbeken (EA11)
Tom Depover (EA11)
Hauke Springer (RWTH Aachen, Germany)
Milos Djukic
May Martin
Roumen Petrov
Inge Bellemans, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA11 - Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde, Technologiepark Zwijnaarde 46, 9052 Zwijnaarde
E: inge.bellemans@ugent.be

Onderzoeksthema

Martensitische staalsoorten zijn essentieel voor een groot aantal industriële applicaties, aangezien ze uiterst sterk en hard zijn. Door de stijgende vraag naar materialen voor een duurzamere toekomst is het echter ook belangrijk om de densiteit van hoogsterktestaal te verlagen. Dit kan gerealiseerd worden door martensitische Fe-C staalsoorten te legeren met een hoge hoeveelheid Al, zonder de productiekosten te verhogen. Vooraleer deze Fe-Al-C legeringen in de industrie gebruikt kunnen worden is het echter zeer belangrijk om hun interactie met waterstof te bestuderen. Staal kom namelijk tijdens zijn levenscyclus in de industrie vaak in contact met waterstof-bevattende omgevingen. Wegens zijn kleine dimensies is waterstof zeer mobiel in staal waardoor het gemakkelijk kan diffunderen naar kritische zones in de microstructuur en kan leiden tot onvoorspelbaar breukgedrag. Dit doctoraat focust daarom op het waterstofverbrossingsgedrag van verschillende martensitische Fe-(Al)-C legeringen. Bovendien laat de eenvoudige chemische samenstelling toe om een fundamentele studie van de interactie tussen waterstof en de martensitische microstructuur uit te voeren. Legeren met Al verlaagt niet enkel de densiteit maar leidt, in de juiste verhoudingen, ook tot de vorming van een ductiele microfilm op de korrelgrenzen waardoor de weerstand tegen waterstofverbrossing significant verhoogd kan worden zonder de hardheid te beïnvloeden.


Taal proefschrift
Engels

Documenten