Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek

Deterministische en stochastische simulatie van stromingsgeïnduceerde trillingen in buizenbundels


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Henri Dolfen   Datum: Maandag 19/06/2023 om 14:00 
Adres: vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering (EA08)
Technologiepark Zwijnaarde 131, 9052 Zwijnaarde
  Lokatie: auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek, Ghent University, 2015
Master of Science in Electromechanical Engineering - Mechanical Energy Engineering, Ghent University, 2017

Promotor
Joris Degroote

Examencommissie
ereprof. Ronny Verhoeven
Joris Degroote (EA08)
Marwan Hassan
Pierre Moussou
Dieter Fauconnier, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA08 - Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering, Technologiepark Zwijnaarde 46, 9052 Zwijnaarde
E: dieter.fauconnier@ugent.be
Geraldine Heynderickx

Onderzoeksthema

In dit doctoraat werden numerieke methodes ontwikkeld voor het berekenen van trillingen van cilindervormige structuren, veroorzaakt door een evenwijdige vloeistofstroming waarin zij geplaatst zijn. Deze stromingsgeïnduceerde trillingen vormen een belangrijk aspect van de veiligheidsevaluatie van kernreactoren, aangezien ze kunnen leiden tot schade en slijtage van de brandstofstaven en stoomgeneratoren. Verschillende complexe verschijnselen met betrekking tot stromingsgeïnduceerde trillingen in buizenbundels werden bestudeerd met behulp van fluïdum-structuur-interactie berekeningen. Zo werden modellen ontwikkeld om trillingen veroorzaakt door grote wervels aanwezig tussen de buizen te berekenen. Ook werden de trillingen door de turbulente stroming in een met draad omwikkelde brandstofbundel en de daarvan gevolg zijnde slijtage ingeschat. Traditioneel wordt enkel het exacte ontwerp, zoals op de tekentafel, beschouwd, maar in werkelijkheid wordt de werking van een reactor beïnvloed door vele onzekerheden en wijkt deze dus af van dit ontwerp. Brandstofelementen hebben bijvoorbeeld de neiging om tijdens hun verblijf in de kern te vervormen. Het is belangrijk hiermee rekening te houden en daarom omvat dit onderzoek naast de voorgenoemde deterministische simulaties ook stochastische simulaties. Die laatste beschouwen geometrische afwijkingen van het ontwerp als onderworpen aan toeval en nemen dit in rekening voor het begroten van het trillingsgedrag van een buizenbundel.


Taal proefschrift
Engels

Documenten