Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde

Spectroscopische vingerafdruk van elektronische excitaties in nanoporeuze roosters en transitiemetaalcomplexen


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Liesbeth De Bruecker   Datum: Dinsdag 29/08/2023 om 17:00 
Adres: vakgroep Toegepaste Fysica (EA17)
Sint-Pietersnieuwstraat 41, Technicum blok 4,Technologiepark Zwijnaarde 46, 9000;9052 Gent;Zwijnaarde
  Lokatie: auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Nederlands

Curriculum
Master of Science in Engineering Physics, Ghent University, 2018

Promotor
Veronique Van Speybroeck

Examencommissie
prof. Hennie De Schepper
Veronique Van Speybroeck (EA17,WE05)
Bartolomeo Civalleri
Jenna Mancuso
Samuel Neale
Louis Vanduyfhuys, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA17 - Vakgroep Toegepaste Fysica, Technologiepark Zwijnaarde 46, 9052 Zwijnaarde
E: louis.vanduyfhuys@ugent.be

Onderzoeksthema

Elektronische excitaties situeren zich in het ultraviolette en zichtbare deel van het elektromagnetisch spectrum. Met behulp van spectroscopie is het mogelijk om de interacties tussen elektromagnetische golven en materie te bestuderen. Via deze experimentele techniek wordt een grote hoeveelheid informatie bekomen, maar deze laat niet altijd toe om de onderliggende moleculaire mechanismen te begrijpen en de spectra volledig te ontrafelen. Om meer inzicht te krijgen wordt daarom gebruik gemaakt van kwantummechanische computationele technieken. Vooral methoden gebaseerd op de dichtheidsfunctionaaltheorie zijn interessant gezien hun goed evenwicht tussen computationele kost en accuraatheid. In deze doctoraatsthesis wordt de spectroscopische vingerafdruk van heterogene katalysatoren en transitiemetaalcomplexen bestudeerd. Bij het zoeken naar milieuvriendelijke katalysatoren kan de spectroscopische vingerafdruk bekomen met behulp van computationele technieken helpen om geschikte materialen te vinden voor specifieke toepassingen. De spectroscopische eigenschappen van transistiemetaalcomplexen kunnen dan weer inzicht geven in het nucleatieproces van nanoporeuze roosters. Gezien de complexe elektronische structuren werden verschillende computationele methoden getest. Dit onderzoek toont aan dat computersimulaties complementaire informatie kunnen leveren ten opzichte van experimententeel werk wat uiteindelijk leidt tot efficiƫnter materiaalonderzoek.


Taal proefschrift
Engels

Documenten