Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: architectuur

Het verhogen van de betrouwbaarheid van bottom-upsimulatiemodellen voor gebouwpatrimonia met behulp van bestaande data-driventechnieken


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Matthias Van Hove   Datum: Maandag 26/06/2023 om 15:00 
Adres: vakgroep Architectuur en Stedenbouw (EA01)
Sint-Pietersnieuwstraat 41, Technicum blok 4, 9000 Gent
  Lokatie: auditorium Vandenhove, Paviljoen Charles Vandenhove, gelijkvloers, Rozier 1, 9000 Gent
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Nederlands

Curriculum
Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur — afstudeerrichting architectuurontwerp en bouwtechniek (obtained met de grootste onderscheiding), Universiteit Gent, 2018

Promotor
Jelle Laverge
Marc Delghust

Examencommissie
prof. Joris Degroote
Jelle Laverge (EA01)
Marc Delghust (EA01)
Guillaume Crevecoeur
Pamela Fennell
Peder Bacher
Mieke Deurinck
Marijke Steeman, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA01 - Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
E: marijke.steeman@ugent.be

Onderzoeksthema

In verschillende landen zijn grote afwijkingen aan het licht gekomen bij het vergelijken van het werkelijk energiegebruik in woningen met het theoretisch energiegebruik, berekend aan de hand van rekenmethodes uit de energieprestatieregelgeving. Deze kloof tussen het werkelijk en berekend energiegebruik is een grote bekommernis in de residentiële bouwsector, waar informatie uit energieprestatiecertificaten vaak de enige energie-gerelateerde basis is om investeringsbeslissingen op te steunen in nieuwbouw en renovatie. Binnen dit doctoraatsonderzoek wordt getracht om het werkelijk energiegebruik in residentiële gebouwen nauwkeuriger te voorspellen op gebouwpatrimoniumniveau met behulp van bestaande data-driven white-box, black-box en grey-box modelleertechnieken. Aan de hand van de gegevens van meer dan 250.000 Vlaamse eengezinswoningen (>130.000 woningen met EPB-certificaat en >120.000 bestaande woningen met EPC-certificaat) wordt de bestaande kloof tussen het werkelijk en theoretisch energiegebruik geanalyseerd voor Vlaanderen. Daarnaast wordt bestudeerd in hoeverre data-driven black-box statistische modellen, black-box machine learning modellen en data-driven stochastische grey-box modellen het werkelijk energiegebruik kunnen voorspellen op gebouwpatrimoniumniveau op basis van beperkte beschikbare data. Tot slot worden een aantal evaluatietechnieken onderzocht die de betrouwbaarheid en robuustheid van data-driven voorspellingsmodellen voor gebouwpatrimonia moeten waarborgen. Deze analyses gebeuren met behulp van verscheidene onzekerheids- en gevoeligheidsanalysetechnieken en steunen op resultaten van meer dan 500 miljoen simulaties.


Taal proefschrift
Engels

Documenten