Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde

Numerieke modellering van verankerde drijvende structuren en energieconvertoren aan de hand van een Smoothed Particle Hydrodynamics-gebaseerde techniek


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Nicolas Quartier   Datum: Donderdag 09/03/2023 om 17:00 
Adres: ()
, null null
  Lokatie: auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
Master of Science in Civil Engineering, Ghent University - 2018

Bachelor of Science in Civil Engineering, Ghent University - 2016

Promotor
Peter Troch
Vicky Stratigaki
Alejandro J.C. Crespo

Examencommissie
prof. Filip De Turck
Peter Troch (EA15)
Vicky Stratigaki (EA15)
Alejandro J.C. Crespo (Universidade de Vigo, Spain)
Joris Degroote, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA08 - Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering, Sint-Pietersnieuwstraat 41, Technicum blok 4, 9000 Gent
E: joris.degroote@ugent.be
Marc Vantorre
Tomohiro Suzuki
Lorenzo Cappietti
Evangelia Loukogeorgaki

Onderzoeksthema

De oceanen bevatten een enorme hoeveelheid golfenergie die zou kunnen omgezet worden in bruikbare elektriciteit met golfenergieconvertoren, of GECs. Momenteel ligt de ontwikkelingskost van GECs te hoog in vergelijking met andere vormen van hernieuwbare energie zoals offshore wind of zonne-energie, dus blijft verder onderzoek noodzakelijk. Om de kost de reduceren zullen GECs in grote aantallen moeten ge├»nstalleerd worden, in zogenaamde GEC parken. Deze doctoraatsthesis behandelt de nauwkeurige numerieke modellering van GECs en GEC parken. De numerieke modellering gebeurt a.d.h.v. de nauwkeurige Smoothed Particle Hydrodynamics methode, of SPH. In deze doctoraatsthesis is onderzoek verricht naar het testen en uitbreiden van de toepasbaarheid van SPH voor het modelleren van GECs en verankerde drijvende structuren. Nodige stappen werden ondernomen om GEC ontwerp te optimalizeren en om hun kost te reduceren, zoals het numeriek modelleren van een GEC park met nauwkeurig Power take-off (of PTO) systeem. Dit PTO systeem verricht de omzetting van golfenergie naar bruikbare elektriciteit en veroorzaakt een kracht op de GEC. De behaalde resultaten werden gevalideerd met experimentele data. Als resultaat pakt dit onderzoek cruciale kennishiaten in het domein van offshore hernieuwbare energietechnologie├źn en SPH modellering aan.


Taal proefschrift
Engels

Documenten