Doctoraat in de industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen

Een industri�le ontwerpmethode van leeromgevingen om een reflectieve ontwerpingenieur te worden


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Lore Brosens   Datum: Dinsdag 12/09/2023 om 17:00 
Adres: vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp (EA18)
Marksesteenweg 58, Gebouw C, 8500 Kortrijk
  Lokatie: lokaal C.2.103, Campus Kortrijk, gebouw C, tweede verdieping, Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Nederlands

Curriculum
Master of Science in Industrial Design Engineering Technology
met grote onderscheiding (magna cum laude) on 04 July 2019.

Promotor
Jan Detand
Davy Parmentier
Annelies Raes

Examencommissie
prof. Hennie De Schepper
Jan Detand (EA18)
Davy Parmentier (EA18)
Annelies Raes (KU Leuven)
Tammy Schellens
Jelle Saldien, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA18 - Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp, Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent
E: jelle.saldien@ugent.be
Jos Knockaert
Alexis Jacoby

Onderzoeksthema

Lore Brosens, verbonden aan de onderzoeksgroep Design.Nexus van de UGent, onderzocht hoe industrieel ontwerponderwijs kan omgaan met de complexiteit van het nieuwe tijdperk. Daartoe combineert het onderzoek de methodologieën van “research through design” en “design-based research”. De verkennende fasen van deze methodologieën bestonden uit een systematische reviewstudie waarin curriculumhervormingen werden vergeleken en de toekomstbestendigheid van ontwerponderwijs werd geëvalueerd. De bevindingen benadrukken de noodzaak van een ontwerpgerichte benadering van curriculumhervorming en de behoefte om prioriteit te geven aan domeinspecifieke kennis en vaardigheidsontwikkeling, met name reflectief denken en samenwerken. Drie leeractiviteiten om deze vaardigheden te bevorderen werden ontwikkeld en gevalideerd. Deze beogen het stimuleren van reflectieve denkvaardigheden door gestructureerde kritieksessies en een focus op wetenschappelijk redeneren en argumenteren. Er werd ook een tool voor groepsbewustzijn ontwikkeld en gevalideerd om samenwerkingsvaardigheden te verbeteren. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, werden scenario's gegenereerd. Deze scenario's hebben belangrijke implicaties voor het onderwijs in industrieel ontwerpen en beïnvloeden onderzoek, beleidsbeslissingen en breder onderwijs in ontwerpen en engineering. Daarbij is het uiteindelijke doel van dit Ph.D. onderzoek om opleiders en instellingen te inspireren om innovatieve methoden te verkennen voor het ontwikkelen van vaardigheden in ontwerp- en engineeringcursussen.


Taal proefschrift
Engels

Documenten