Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde

Elektroforese van individuele microdeeltjes voor de studie van de adsorptie van polymeren en nanodeeltjes


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Ingrid Amer Cid   Datum: Donderdag 16/02/2023 om 16:00 
Adres: ()
, null null
  Lokatie: auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
European Master of Photonics, Ghent University, 2017

Promotor
Filip Strubbe
Kristiaan Neyts

Examencommissie
em. prof. Luc Taerwe
Filip Strubbe (EA06)
Kristiaan Neyts (EA06)
Katrien Remaut
Peter Dubruel
An Ghysels
Filip Beunis, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA06 - Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde
E: filip.beunis@ugent.be
Anne-Catherine Servais

Onderzoeksthema

De wetenschappelijke interesse voor colloïdale deeltjes en de interactie van colloïdale deeltjes met andere micro- en nano-objecten (bvb nanodeeltjes, eiwitten of polymeren) is belangrijk in industriële processen en in farmaceutische toepassingen. Om verschijnselen waarbij colloïdale deeltjes betrokken zijn te begrijpen is de kennis van de elektrische lading vaak essentieel. Een gebruikelijke methode om de oppervlaktelading van colloïdale deeltjes te bepalen is gebaseerd op elektroforese, een fenomeen waarbij geladen deeltjes in een vloeistof bewegen met een bepaalde snelheid als reactie op een aangelegd elektrisch veld. Het doel van dit project is om een eenvoudige en nauwkeurige techniek voor elektroforese van individuele deeltjes (SPE) te ontwikkelen, en om deze techniek te gebruiken om verschillende deeltjessystemen te bestuderen die relevant zijn voor een aantal toepassingen . Als startpunt werd de SPE setup ontwikkeld, daarna werd de nauwkeurigheid van de methode geëvalueerd. Vervolgens werd de SPE techniek toegepast op drie verschillende colloïdale systemen. Eerst werd de binding van nanodeeltjes op een microdeeltjes bestudeerd. Daarna ook de adsorptie van kationische polymeren aan anionische deeltjes. De laatste toepassing was de interactie van polyplexen met een anionisch microdeeltje als model voor de interactie tussen polyplexen en cellen.


Taal proefschrift
Engels

Documenten