Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: chemische technologieDoctorandus Publieke verdediging
Naam: Jia Zhang   Datum: Donderdag 06/07/2023 om 16:00 
Adres: vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde (EA11)
Technologiepark Zwijnaarde 70A, 9052 Zwijnaarde
  Lokatie: leslokaal 0.1, gebouw 125 Industriële Scheikunde, gelijkvloers, Technologiepark Zwijnaarde 125, 9052 Zwijnaarde
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
2018
Master of Science in Chemical Engineering
Minor Environment and Sustainable Development
Ghent University, Ghent, Belgium

Promotor
Kevin Van Geem
Marie-Françoise Reyniers

Examencommissie
prof. Filip De Turck
Kevin Van Geem (EA11)
Marie-Françoise Reyniers (EA11)
Frédérique Battin-Leclerc
Behzad Parvizi
Manuel Roussel
Pieter Reyniers, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA11 - Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde, Technologiepark Zwijnaarde 125, 9052 Zwijnaarde
E: pieter.reyniers@ugent.be

Onderzoeksthema

De vraag naar gefabriceerde goederen neemt toe met de toenemende wereldbevolking en het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking, en 95% van de gefabriceerde goederen is gebaseerd op petrochemicaliën. Een primair petrochemisch productieproces is stoomkraken, waarbij grondstoffen worden omgezet in onverzadigde moleculen. Cokesvorming is een overblijvende uitdaging van dit proces, wat leidt tot een lagere energie-efficiëntie en een hogere drukval. Deze dwingen het proces om periodiek af te sluiten om de ontcokingsprocedure uit te voeren, wat een nadelige economische en ecologische impact heeft. Onderzoekers hebben veel reductiemethoden voorgesteld om de procesefficiëntie en economische levensvatbaarheid te verbeteren. De economische levensvatbaarheid van deze nieuwe technologieën moet echter worden beoordeeld voordat ze op industriële installaties worden toegepast. Deze beoordeling kan worden uitgevoerd met behulp van het cokesvormingsmodel, dat cokesvormingssnelheden onder bepaalde omstandigheden voorspelt. Bovendien zal het stoomkraakproces baat hebben bij een cokesvormingsmodel dat helpt bij het vinden van de optimale omstandigheden om de capaciteit en energie-efficiëntie te verhogen. Het huidige onderzoek heeft tot doel het cokesvormingsfenomeen in het stralingsgedeelte van stoomkrakers te bestuderen vanuit zowel experimenteel als simulatieperspectief, met de bedoeling een cokesvormingsmodel te ontwikkelen dat wordt gebruikt bij de werking, het ontwerp en de optimalisatie van het proces.


Taal proefschrift
Engels

Documenten