Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: Fire Safety EngineeringDoctorandus Publieke verdediging
Naam: Martin Thielens   Datum: Dinsdag 04/10/2022 om 17:30 
Adres: ()
, null null
  Lokatie: auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
Bachelor of Science in Engineering (Orientation Civil Engineer), Université de Liège, 2016
Master of Science in Fire Safety Engineering, Universiteit Gent, 2018

Promotor
Tarek Beji
Bart Merci

Examencommissie
prof. Patrick De Baets
Tarek Beji (EA14)
Bart Merci (EA14)
Tom De Mulder, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA15 - Vakgroep Civiele Techniek, Sint-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Gent
E: tomfo.demulder@ugent.be
Geraldine Heynderickx
Anthony Collin
Delphine Laboureur

Onderzoeksthema

Het is bekend dat watersprays een efficiënt middel zijn voor brandbeheersing en -bestrijding, zoals is aangetoond door verschillende grootschalige en kleinschalige experimentele proeven. De empirische benadering verschaft echter onvoldoende inzicht in de complexe onderliggende fysica om de efficiëntie van sprinklers en watermistsystemen te optimaliseren en om veralgemeende engineering correlaties en/of algemene ontwerp- en installatieregels te ontwikkelen. In deze doctoraatsthesis zijn de mogelijkheden van numerieke modellering grondig onderzocht. Meer specifiek zijn verschillende belangrijke fysische modellen (gerelateerd aan de aerodynamica en de warmte- en massaoverdracht van waterdruppels), die geïmplementeerd zijn in een Computational Fluid Dynamics code die gebruikt wordt voor fire safety engineering, in detail onderzocht. Submodellen die niet state-of-the-art waren, worden verbeterd, op basis van beschikbare experimentele gegevens en vorderingen die in andere onderzoeksgemeenschappen zijn gemaakt. De beoordeling van de modelleercapaciteiten is gebaseerd op een rigoureuze verificatie- en validatieprocedure binnen een stapsgewijze benadering (bijvoorbeeld van het geval van een enkele waterdruppel tot een volledige waternevel). De tijdens het doctoraat ontwikkelde en/of gewijzigde codes zijn online beschikbaar om de continuïteit van het werk te waarborgen. De verwachte vorderingen op dit gebied moeten het gebruik van CFD als een betrouwbaarder instrument bij het ontwerp van actieve brandbestrijdingssystemen bevorderen.


Taal proefschrift
Engels

Documenten