Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: architectuur

Langetermijnpotentieel van hybridGEOTABS in de energietransitie van de niet-residentiële gebouwenstock in Europa


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Rana Mahmoud   Datum: Vrijdag 16/12/2022 om 14:00 
Adres: ()
, null null
  Lokatie: auditorium Vandenhove, Paviljoen Charles Vandenhove, gelijkvloers, Rozier 1, 9000 Gent
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
- Bachelor's degree in Engineering Architecture from Cairo university, faculty of engineering-Egypt (equivalent to Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur” (studiegebied toegepaste wetenschappen)
- Master's degree in Renewable energy and energy efficiency - Kassel University


Promotor
Jelle Laverge
Eline Himpe

Examencommissie
prof. Filip De Turck
Jelle Laverge (EA01)
Eline Himpe (EA01)
Arnold Janssens, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA01 - Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
E: arnold.janssens@ugent.be
Marc Delghust
Maarten Sourbron
Janet Reyna

Onderzoeksthema

hybridGEOTABS is een HVAC-systeem met lage CO2-emissies dat gebruik maakt van geothermische warmte, de thermische opslagcapaciteit van gebouwen benut en gebruikers thermisch comfort garandeert. Ondanks de druk op overheden om schonere technologieën in te zetten bij de klimatisatie van gebouwen, blijft de marktpenetratie van dergelijke technologieën traag. Dit is deels te wijten aan de onduidelijkheid over hun potentieel en de technische levensvatbaarheid. Bovendien wordt de keuze van ontwerpers voor dergelijke technologieën in de vroege ontwerpstadia bemoeilijkt. Dit doctoraat onderzoekt de potentiële rol van hybridGEOTABS in de energietransitie op micro- (gebouwontwerp) en macroniveau (gebouwenbestand). We hebben een methodologie ontwikkeld die voortbouwt op een bottom-up modellering van het gebouwenbestand om de dynamische energiebehoefte van 94.000 gebouwen te schatten. Deze voorbeelden zijn representatief voor het niet-residentiële gebouwenbestand van de EU (kantoren, scholen en bejaardentehuizen) in verschillende klimaatsituaties. Een besparing van 8 tot 12 miljoen ton CO2 is mogelijk tegen 2050, afhankelijk van het type hybride systeem dat wordt gebruikt. Aangezien de geanalyseerde typologieën ongeveer 18% (1300 Mm2) van de voorspelde totale niet-residentiële voorraad tegen 2050 zullen uitmaken, kan ook naar andere typologieën gekeken worden om het potentieel nog verder uit te breiden.


Taal proefschrift
Engels

Documenten