Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: wiskundige ingenieurstechnieken

Hiërarchische wiskundige modellen van chemische processen


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Zoë Gromotka   Datum: Vrijdag 15/09/2023 om 16:00 
Adres: vakgroep Elektronica en Informatiesystemen (EA06)
Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde
  Lokatie: auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
Master of Sciences in Applied Mathematics, Delft University of Technology, 2015

Promotor
Denis Constales

Examencommissie
prof. Hennie De Schepper
Denis Constales (EA06)
Gregory Yablonsky
Vladimir Galvita
Evgeniy Redekop
Karel Van Bockstal, Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, WE16 - Vakgroep Wiskunde: Analyse, Logica en Discrete Wiskunde, Krijgslaan 281, S8, 9000 Gent
E: karel.vanbockstal@ugent.be
Daniel Branco Pinto

Onderzoeksthema

Hiërarchische wiskundige modellen maken gebruik van kleine parameters, kleine veranderingen en evenwichtscondities, om een complex model om te zetten naar een simpel model. In dit proefschrift worden dit soort modellen toegepast op chemische processen. In het bijzonder op chemische processen met katalysatoren. Katalysatoren zijn chemische stoffen die een chemisch proces beïnvloeden maar die niet verbruikt worden tijdens deze processen. Onder ideale omstandigheden zou een katalysator oneindig gebruikt kunnen worden. In de werkelijkheid zijn er verschillende factoren die een katalysator kunnen degraderen en onbruikbaar maken. In dit werk kijken we naar ongewilde reacties binnen het chemische proces die de katalysator deactiveren, ofwel inactief maken. Hiërarchische modellen kunnen hier worden toegepast omdat de deactivatie relatief langzaam gebeurt. Er is een hiërarchie onder de reactie constanten van het algemene reactiemechanisme en die van het deactivatiemechanisme. De hiërarchische modellen opgezet voor dit probleem, hebben geresulteerd in een algemene beschrijving van de reactiesnelheid en andere algemene beschrijvingen van proceseigenschappen.


Taal proefschrift
Engels

Documenten