Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde

Voorspellen van hydrodynamische eigenschappen van innovatieve kustbeschermingsstructuren met behulp van numerieke modellering en machinaal leren


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Bao-Loi Dang   Datum: Woensdag 26/10/2022 om 14:00 
Adres: vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering (EA08)
Technologiepark Zwijnaarde 131, 9052 Zwijnaarde
  Lokatie: auditorium A.03 Industrieel Beheer, gebouw Metallurgie, tweede verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 46, 9052 Zwijnaarde
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
M.Sc. Civil Engineering, National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan from Sep. 2014 – Jul. 2016
Bachelor. Civil Engineering, Danang University of Technology (DUT), Vietnam from Sep. 2006-Jul. 2011

Promotor
Magd Abdel Wahab
Hung Nguyen-Xuan

Examencommissie
prof. Patrick De Baets
Magd Abdel Wahab (EA08)
Hung Nguyen-Xuan (Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam)
Samir Khatir, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA08 - Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering, Technologiepark Zwijnaarde 131, 9052 Zwijnaarde
E: samir.khatir@ugent.be
Thanh Cuong Le
Yong Ling
Timon Rabczuk
Duong Nguyen

Onderzoeksthema

In dit werk werden recente geavanceerde numerieke modellering en machine learning-toepassingen gebruikt om de interactie van golven en nieuwe kustbeschermingsstructuren te simuleren. Voor de zeeweringconstructies worden golfoverslag en golfgeïnduceerde krachten beschouwd als belangrijke hydrodynamische eigenschappen. Bovendien werd een tijdbesparende benadering voorgesteld met behulp van de recente geavanceerde gradiëntversterkende beslissingsbomenmethode om de modelparameters in de simulatie van golftransmissie over poreuze golfbrekers te optimaliseren. Het voorgestelde voorspellingsmodel heeft goede prestaties laten zien met een hoge nauwkeurigheid. De voorspelde waarden van modelparameters werden vervolgens overgenomen in de numerieke modellering met behulp van macroscopische benadering. De numerieke resultaten werden vergeleken met experimentele om de effectiviteit en betrouwbaarheid van de voorgestelde aanpak te bewijzen.


Taal proefschrift
Engels

Documenten