Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie

Mengeffecten van (cyclo)alkanen en aromaten op het ideaal bifunctioneel gedrag bij het hydrokraken


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Nebojša Korica   Datum: Maandag 21/11/2022 om 14:00 
Adres: vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde (EA11)
Technologiepark Zwijnaarde 125, 9052 Zwijnaarde
  Lokatie: auditorium A, Campus Sterre, gebouw S4, eerste verdieping, Krijgslaan 281, 9000 Gent
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
Oct 2010 – Sep 2011 Master of Science in Chemical Engineering, year of graduation 2011
Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Serbia
Oct 2006 – Sep 2010 Bachelor of Science in Chemical Engineering, year of graduation 2010
Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, Serbia

Promotor
Joris Thybaut
Jeriffa De Clercq
Pedro Freitas Mendes

Examencommissie
prof. Filip De Turck
Joris Thybaut (EA11)
Jeriffa De Clercq (EA11)
Pedro Freitas Mendes (EA11)
Emmanuelle Guillon
Johan Martens
Frederik Ronsse
Vladimir Galvita, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA11 - Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde, Technologiepark Zwijnaarde 125, 9052 Zwijnaarde
E: vladimir.galvita@ugent.be

Onderzoeksthema

Het omvormen van koolwaterstofmoleculen, zeker in de context van hedendaagse uitdagingen zoals het efficiënt gebruik van fossiele grondstoffen, de overgang naar hernieuwbare en circulaire chemicaliën, strikt milieubeleid, enz. kan worden bereikt met behulp van hydrokraken. De reactie wordt uitgevoerd in aanwezigheid van waterstof met een bifunctionele katalysator die metallische centra bevat op een zure drager. Typische voedingen bij hydrokraken zijn complexe mengsels die verzadigde alkanen en cycloalkanen bevatten samen met enkele refractaire aromaten. Hoewel veel fundamenteel onderzoek zich heeft gericht op het gedrag van zuivere modelcomponenten, brengt de verwerking van mengsels bepaalde uitdagingen met zich mee, die nog meer uitgesproken kunnen zijn bij de overgang naar hernieuwbare en/of circulaire grondstoffen. Het hoofddoel van dit proefschrift is het onderzoeken en grondig begrijpen van de mengeffecten van cycloalkanen en aromaten op ideaal bifunctioneel katalytisch gedrag bij het hydrokraken van alkanen. Om een dergelijk fundamenteel inzicht te verwerven in het effect van elk koolwaterstoftype dat aanwezig kan zijn, werd het bijmengen van methylcyclohexaan en tolueen in het hydrokraken van n-octaan op systematische wijze experimenteel geanalyseerd. Het volledige begrip van mengeffecten werd verzekerd door gebruik te maken van een breed scala aan werkvoorwaarden en katalysatoren (Pt/HUSY) met verschillende hoeveelheden metallische en zure centra.


Taal proefschrift
Engels

Documenten