Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: bouwkundeDoctorandus Publieke verdediging
Naam: Muhammad Kashif   Datum: Woensdag 12/10/2022 om 16:00 
Adres: vakgroep Civiele Techniek (EA15)
Technologiepark Zwijnaarde 60, 9052 Zwijnaarde
  Lokatie: auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
Master of Science in Civil Engineering, University of Engineering and Technology Taxila, Pakistan, 2015

Promotor
Hans De Backer
Pieter De Winne

Examencommissie
em. prof. Luc Taerwe
Hans De Backer (EA15)
Pieter De Winne (EA15)
Anne-Séverine Poupeleer
Anne Beeldens
Robby Caspeele
Amelie Outtier, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA15 - Vakgroep Civiele Techniek, Technologiepark Zwijnaarde 60, 9052 Zwijnaarde
E: amelie.outtier@ugent.be
Philippe Van Bogaert

Onderzoeksthema

Doorgaand gewapende betonverhardingen (DGB) is een uitstekende verhardingsoplossing voor zwaar belaste wegen met minimaal onderhoud en een langere levensduur. Al meer dan 50 jaar worden de autosnelwegen in België aangelegd met DGB. De ontwikkeling van niet-uniforme scheurpatronen en de hoge initiële bouwkosten als gevolg van de aanzienlijke hoeveelheid doorlopende langswapening zijn de belangrijkste tekortkomingen van de DGB-structuur. Structurele problemen zoals punch-outs en daarmee gepaard gaande horizontale scheurvorming worden veroorzaakt door de vorming van clusters van dicht bij elkaar liggende scheuren. Actieve scheurinductie door het gebruik van gedeeltelijke zaagsneden op de daarvoor bestemde plaatsen kan de vorming van clusterscheuren in DGB aanzienlijk verminderen. De diepere zaagsneden zijn effectiever dan de ondiepere zaagsneden in het induceren van uniforme scheurpatronen. Horizontale scheurvorming in DGB kan worden verminderd door gebruik te maken van variërende staalafstanden in de lengterichting van de buitenste rijbaan en een staallayout met twee lagen. De technologische innovatie van DGB genaamd geavanceerde gewapende betonverharding kan worden gebruikt om de hoeveelheid langswapening te verminderen door de continue stalen staven te vervangen door de gedeeltelijke stalen staven op de actieve scheurlocaties.


Taal proefschrift
Engels

Documenten