Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken

Modellering en klinisch onderzoek van bio-impedantie voor nociceptie en pijnmonitoring


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Mihaela Ghita   Datum: Vrijdag 06/10/2023 om 16:00 
Adres: vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering (EA08)
Technologiepark Zwijnaarde 131, 9052 Zwijnaarde
  Lokatie: auditorium C, Campus UZ Gent, ingang 48, tweede verdieping, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
2012-2016 Bachelor, Engineers Diploma - Medical Equipment and Systems
Faculty of Medical Engineering, University Politehnica of Bucharest, Romania

2016-2018 Master of Science - Medical Information Systems
Faculty of Automatic Control and Computers, University Politehnica of Bucharest, Romania

Promotor
Clara-Mihaela Ionescu
Dana Copot
Martine Neckebroek

Examencommissie
prof. Luc Dupré
Clara-Mihaela Ionescu (EA08)
Dana Copot (EA08)
Martine Neckebroek (UZ Gent)
Antonio Visioli
Luc De Baerdemaeker
Amélie Chevalier
Alain Kalmar
Annelies Coene, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA08 - Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering, Technologiepark Zwijnaarde 131, 9052 Zwijnaarde
E: annelies.coene@ugent.be

Onderzoeksthema

Tijdens anesthesie is het monitoren van de patiënt noodzakelijk om de veiligheid van de patiënt te garanderen. Optimale monitoring tijdens geautomatiseerde anesthesie is een essentieel onderdeel dat ook de kwaliteit beoogt. Dit proefschrift bestudeert de hiaten in het monitoren van het nociceptief gedeelte aan de hand van modellering en evaluatie. Optimalisatie is immers essentieel met het oog op het sluiten van deze ‘lus’. Klinisch onderzoek van nociceptiesensoren werd uitgevoerd met een monitor prototype dat bio-elektrische impedantie gebruikt voor pijndetectie. Kwantificering en modellering werd onderzocht bij wakkere coöperatieve patiënten in een postoperatieve setting, waarna ook bij patiënten onder algemene anesthesie. Dit proefschrift gebruikt tijdens deze studie het volledige potentieel van de bioimpedantiemeting om de fysiologische veranderingen objectief te kunnen beoordelen. Hierdoor levert dit onderzoek de noodzakelijke methodologie en klinische gegevens op de trend in het nociceptie-profiel te voorspellen. Tot slot is het doel van dit proefschrift het bijdragen aan de voltooiing van het closed-loop anesthesiesysteem met de nociceptieve component. Door de lus te sluiten met een gecomputeriseerde controller zullen de fysiologische parameters worden bewaakt en indien nodig aangepast. De toediening van anesthetica zou getitreerd kunnen worden volgens de berekende waarden voor het vereiste anesthesieniveau. Anesthesisten kunnen dan hulp krijgen van geavanceerde computertechnologie om beter geïnformeerde en uitgebreidere beslissingen te nemen.


Taal proefschrift
Engels

Documenten