Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie

Kinetische modellering van pyrolyse van vinylpolymeren


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Onur Dogu   Datum: Woensdag 16/11/2022 om 16:00 
Adres: vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde (EA11)
Technologiepark Zwijnaarde 125, 9052 Zwijnaarde
  Lokatie: vergaderzaal 0.1 Yves Chauvin, gebouw 125 Industriële Scheikunde, gelijkvloers, Technologiepark Zwijnaarde 125, 9052 Zwijnaarde
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
Master of Science in Chemical Engineering, Louisiana State University, 2014
Bachelor of Science in Chemical Engineering, Middle East Technical University, 2011

Promotor
Kevin Van Geem
Paul Van Steenberge

Examencommissie
prof. Filip De Turck
Kevin Van Geem (EA11)
Paul Van Steenberge (EA11)
Yoshi Marien, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA11 - Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde, Technologiepark Zwijnaarde 125, 9052 Zwijnaarde
E: yoshi.marien@ugent.be
Marie-Françoise Reyniers
Tiziano Faravelli
Florence Vermeire

Onderzoeksthema

Chemische recyclage van vast plastiek afval (SPW) biedt de maatschappij een uitgelezen kans om verdere vervuiling van oceanen en land tegen te gaan, en de circulaire economie te omarmen. Chemische recyclagetechnologieën op basis van pyrolyse zijn dominant door hun (economische) robuustheid. Desalniettemin zijn een beter inzicht in de achterliggende chemie en innovatievere reactorontwerpen vereist om de efficiëntie van de processen te verbeteren. Dit kan enkel verwezenlijkt worden door conversieprofielen en productdistributies te modelleren. Het hoofddoel van deze doctoraatsthesis is het ontwikkelen van geavanceerde, stochastische kinetische Monte Carlo simulatiemodellen voor de snelle pyrolyse van poly(styreenperoxide) en polystyreen. De ontwikkelde modellen verbeteren het inzicht in de kinetiek van pyrolyseprocessen. Ze zijn tevens cruciaal voor de verdere ontwikkeling en optimalisatie van pyrolysereactoren.


Taal proefschrift
Engels

Documenten