Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek

Levensduur en bestendigheid van lijmverbindingen tussen staal en composiet voor mariene toepassingen


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Pankaj Jaiswal   Datum: Maandag 07/11/2022 om 11:00 
Adres: vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering (EA08)
Technologiepark Zwijnaarde 131, 9052 Zwijnaarde
  Lokatie: vergaderzaal 0.1 Yves Chauvin, gebouw 125 Industriële Scheikunde, gelijkvloers, Technologiepark Zwijnaarde 125, 9052 Zwijnaarde
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
Master of Mechanical Engineering, North Maharashtra University, India,2014.
Bachelor in mechanical engineering, North Maharashtra University, India, 2008.

Promotor
Wim De Waele

Examencommissie
prof. Patrick De Baets
Wim De Waele (EA08)
Stijn Hertelé
Sofia Teixeira de Freitas
Franz Bormann
Kannaki Shanmugham Pondicherry, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA08 - Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering, Technologiepark Zwijnaarde 131, 9052 Zwijnaarde
E: kannakishanmugham.pondicherry@ugent.be

Onderzoeksthema

De maritieme industrie draagt aanzienlijk bij aan de opwarming van de aarde en de luchtvervuiling. Vandaar dat lichtgewicht ontwerp en duurzame constructie een bevoorrechte positie innamen in de scheepsbouwindustrie, omdat deze het mogelijk maken om het brandstofverbruik en de milieu-emissies te verminderen voor een gegeven nuttige lading en afgelegde afstand. In het QUALIFY-project kreeg de Universiteit Gent de opdracht om experimentele instrumenten te ontwikkelen om de structurele prestaties op lange termijn van verlijmde bi-materiaalverbindingen onder representatieve operationele en omgevingsomstandigheden te evalueren.Om de duurzaamheid van lijmverbindingen op grote en kleine schaal te evalueren, werden verschillende monsters verouderd door middel van hygrothermische veroudering of elektrochemische verouderingsmethoden. Na veroudering werden deze proefstukken onderworpen aan resttrekproeven tot ze bezwijken. Het resultaat laat zien dat alle niet-verouderde en verouderde kleinschalige en grootschalige exemplaren een significant hogere schuifspanning vertoonden bij bezwijken dan het ontwerpgemiddelde en de drempel (maximale piek) schuifspanning berekend door de scheepsbouwer. Deze resultaten wijzen op een aanzienlijke veiligheidsmarge in de resterende sterkte van de lijmverbindingen van meerdere materialen. Bovendien zijn ze een belangrijke stap op weg naar kwalificatie van het gewricht en de daadwerkelijke implementatie ervan in de scheepsbouw.


Taal proefschrift
Engels

Documenten