Doctoraat in de stedenbouw en de ruimtelijke planning

Een relationele benadering van erfgoed: herontwikkeling van erfgoed in samenspraak met lokale gemeenschappen


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: GabriĆ«l van Knippenberg   Datum: Maandag 26/09/2022 om 16:00 
Adres: vakgroep Civiele Techniek (EA15)
Sint-Pietersnieuwstraat 41, Technicum blok 2,Technologiepark Zwijnaarde 60, 9000;9052 Gent;Zwijnaarde
  Lokatie: Kapittelzaal, Sint-Pietersabdij, gelijkvloers, Sint-Pietersplein 9 9000 Gent
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
MSc Spatial Planning, Wageningen University, 2018
MA Heritage Studies, Vrije Universiteit Amsterdam, 2017
BSc Landscape Architecture and Spatial Planning, Wageningen University, 2015

Promotor
Luuk Boelens
Beitske Boonstra

Examencommissie
em. prof. Luc Taerwe
Luuk Boelens (EA15)
Beitske Boonstra (Erasmus Universiteit Rotterdam, the Netherlands)
Greet Deruyter, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA15 - Vakgroep Civiele Techniek, Sint-Pietersnieuwstraat 41, Technicum blok 2, 9000 Gent
E: greet.deruyter@ugent.be
John Pendlebury
Lasse Gerrits
Martijn Duineveld
Pieter Uyttenhove

Onderzoeksthema

Erfgoed wordt door beleidsmakers, architecten en planologen steeds meer gezien als een uniek en waardevol onderdeel van de stedelijke inrichting. In veel Europese steden zijn vandaag de dag dan ook voorbeelden te vinden van succesvolle herbestemmingsprojecten rondom erfgoed. Tegelijkertijd is het binnen deze herbestemmingsprojecten nog vaak zoeken naar succesvolle methoden om omwonende en burgers te betrekken bij de herbestemming. In dit onderzoek worden verschillende Europese herbestemmingsprojecten geanalyseerd om te kijken welke erfgoedbenaderingen het beste rekening houden met verschillende en veranderende percepties rondom erfgoed en de herbestemming van erfgoed. Deze thesis stelt dat: 1) burgerbetrokkenheid, nog veel meer als nu, het uitganspunt van herbestemmingsprojecten zou moeten zijn om zo recht te doen aan lokale erfgoedwaarde. 2) dat er bij herbestemmingen rekening gehouden moet worden met het feit dat erfgoed niet iets vastomlijnds is, maar steeds aan verandering onderhevig is. 3) en dat herbestemmingsprojecten recht moeten doen aan de unieke context en ruimtelijke inbedding. Deze drie aanbevelingen kunnen worden samengevat als een pleidooi voor erfgoedbenaderingen die erfgoed zien als iets wat altijd in verandering is.


Taal proefschrift
Engels

Documenten