Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde

Mengselontwerp en prestaties van beton met behandelde slak van koperproductie als cement- en zandvervanger


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Pithchai Pandian Sivakumar   Datum: Donderdag 01/12/2022 om 16:00 
Adres: vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen (EA14)
Technologiepark Zwijnaarde 60, 9052 Zwijnaarde
  Lokatie: auditorium F - Julien Denduyver, gebouw Hoveniersberg, gelijkvloers, Hoveniersberg 24, 9000 Gent
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
Master in materials engineering, KU Leuven

Promotor
Stijn Matthys
Nele De Belie
Elke Gruyaert

Examencommissie
prof. Patrick De Baets
Stijn Matthys (EA14)
Nele De Belie (EA14)
Elke Gruyaert (KU Leuven)
Kim Verbeken
Thomas Lapauw
Antonio Telesca
Özlem Cizer

Onderzoeksthema

Het doel van dit proefschrift is om de reactiviteit van het ijzersilicaatslakkensysteem, en meer specifiek gemodificeerde ferrosilicaatslak (MFS), beter te begrijpen, aangezien dit belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van een nieuw bindmiddelsysteem voor circulair beton. Alleen met gedetailleerde kennis van de gesynthetiseerde reactieproducten kan het nieuwe bindmiddelsysteem worden vertaald naar betonschaal. Op basis van de ontwikkelde kennis zijn verschillende mengselontwerpen met MFS gerealiseerd en verder onderzocht naar verwerkbaarheid, sterkte en duurzaamheid van het beton. In de literatuur is weinig informatie te vinden over de duurzaamheid van beton, al of niet bijkomend alkali-geactiveerd, waarbij ijzersilicaatslak afkomstig van secundaire koperproductie in het bindmiddelsysteem wordt toegepast. Mogelijke problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan ​​door carbonatatiereacties en vorst-dooischade van het MFS-slakkenbeton. Een uitgebreide duurzaamheidsstudie van het MFS-slakkenbeton is uitgevoerd. Verder is het concept onderzocht om dolomiet toe te voegen ter verbetering van duurzaamheidseigenschappen.


Taal proefschrift
Engels

Documenten