Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde

Naar een duurzamer betonreparatiesysteem door de ontwikkeling van chloride-bindende middelen voor reparatiemortels en innovatieve oppervlaktebehandelingen van het betonsubstraat


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Mohammadali Yazdi   Datum: Maandag 28/11/2022 om 17:00 
Adres: vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen (EA14)
Technologiepark Zwijnaarde 60, 9052 Zwijnaarde
  Lokatie: leslokaal UGain, gebouw 60 Magnel, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 60, 9052 Zwijnaarde
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
Master of Science in Civil Engineering, Shanghai Jiao Tong University, 2017
Bachelor of Science in Civil Engineering, Islamic Azad University of Yazd, 2012

Promotor
Nele De Belie
Kim Van Tittelboom
Elke Gruyaert

Examencommissie
em. prof. Luc Taerwe
Nele De Belie (EA14)
Kim Van Tittelboom (EA14)
Elke Gruyaert (KU Leuven)
Sandra Van Vlierberghe, Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, WE07 - Vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie, Krijgslaan 281, S4, 9000 Gent
E: sandra.vanvlierberghe@ugent.be
Geert De Schutter
Mladena Lukovic
Luc Courard

Onderzoeksthema

Beton is een veelgebruikt bouwmateriaal. Niettegenstaande zijn hoge duurzaamheid, wordt schade aan betonconstructies tijdens de levensduur geregeld vastgesteld en dan dringt herstel zich op. Aangezien de bruikbaarheid en duurzaamheid van de herstelde betonconstructies soms zorgwekkend is, lag de focus van het doctoraat op de ontwikkeling van een nieuw duurzaam reparatiesysteem. Hiertoe werden nieuwe hulpstoffen voor gebruik in reparatiemortels ontwikkeld en werd de hechting tussen het betonsubstraat en de reparatiemortel onderzocht, rekening houdend met de nadelige effecten die betonverwijderingstechnieken op de eigenschappen van het betonoppervlak kunnen hebben. Verschillende methoden, waaronder de toepassing van nanomaterialen en/of bacteriƫle biodepositie, werden bestudeerd om de verloren hechtsterkte, veroorzaakt door het gebruik van agressieve verwijderingstechnieken (bijvoorbeeld hamerbeitelen), te herwinnen . Wat de reparatiemortel betreft, was duurzaamheid de belangrijkste zorg. Daarom werd een nieuw type superabsorberend polymeer ontwikkeld dat krimp vermindert en chloride-ionen bindt, waardoor het binnendringen van chloride in het systeem wordt verminderd. Daarnaast werd de toepassing van gelaagde dubbele hydroxiden (LDH's) in reparatiematerialen bestudeerd en werden nieuwe bevindingen gedaan met betrekking tot het chloride-adsorptievermogen van de LDH's en hun impact op de hydratatie van de bindmiddelen in reparatiemortels.


Taal proefschrift
Engels

Documenten