Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde

Plasmagebaseerd ontwerp van polymeermaterialen met toepassingsspecifieke oppervlakte-eigenschappen


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Chuanlong Ma   Datum: Dinsdag 14/02/2023 om 11:00 
Adres: vakgroep Toegepaste Fysica (EA17)
Sint-Pietersnieuwstraat 41, Technicum blok 4, 9000 Gent
  Lokatie: auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
Bachelor degree in Electrical Engineering and Automation, Shandong University of Technology, Qingdao, Shandong, P.R.China, 2015

Master degree in Electrical Engineering, Beijing Jiaotong University, Beijing, P.R.China, 2018

Promotor
Rino Morent
Nathalie De Geyter

Examencommissie
prof. Filip De Turck
Rino Morent (EA17)
Nathalie De Geyter (EA17)
Christophe Leys, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA17 - Vakgroep Toegepaste Fysica, Sint-Pietersnieuwstraat 41 Technicum blok 4,Sint-Pietersnieuwstraat 41, Technicum blok 4, 9000 Gent
E: christophe.leys@ugent.be
Anton Nikiforov
Dagmar D'hooge
Dirk Hegemann
Uroš Cvelbar

Onderzoeksthema

De toenemende bezorgdheid over infectieziekten veroorzaakt door infectieuze micro-organismen en zoetwatertekorten als gevolg van waterverontreiniging hebben de laatste jaren de vraag naar geavanceerde materialen met specifieke oppervlakte-eigenschappen doen toenemen. Biomedische hulpmiddelen dienen antimicrobiële/antivirale functies te hebben en een specifieke bevochtigbaarheid van het oppervlak is gewenst voor een scheidingsmembraan. De conventionele natte chemie die wordt gebruikt om dergelijke materialen te maken, is meestal milieuonvriendelijk en moeilijk bij grootschalige productie vanwege hun nood aan grote hoeveelheden gevaarlijke, dure oplosmiddelen en chemicaliën. Plasma-ondersteunde oppervlakte-modificering biedt hiervoor een interessant alternatief. Dit doctoraatswerk demonstreert hoe plasma bij lage temperatuur kan worden aangewend om polymeermaterialen aan te passen met een gewenste oppervlakte-eigenschap voor microbiële/virale infectiebeheersing en afvalwatersanering. Plasma-ondersteunde oppervlakte-modificering is in staat om contactdodende, aangroeiwerende en geneesmiddelafgevende antimicrobiële oppervlakken te creëren. Het toont ook het grote potentieel aan om polymeren met antivirale eigenschappen te verwerken voor de bestrijding van toekomstige nieuwe virusgerelateerde pandemieën. Bovendien hebben de nieuw ontwikkelde plasmabronnen, in combinatie met representatieve industriële productiesysteme,n (bijv. roll-to-roll en computer numerieke controlesystemen) de haalbaarheid geïllustreerd van plasma-geassisteerde modificering in schaalbare fabricage van functionele polymeren met toepassingsspecifieke oppervlakte-eigenschappen.


Taal proefschrift
Engels

Documenten