Doctoraat in de ingenieurswetenschappen

Techno-economische analyse van 5G-netwerken: faciliterende technologieën en implementatiestrategieën


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Asma Chiha Ep Harbi   Datum: Dinsdag 29/08/2023 om 16:00 
Adres: vakgroep Informatietechnologie (EA05)
Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde
  Lokatie: auditorium A.03 Industrieel Beheer, gebouw Metallurgie, tweede verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 46, 9052 Zwijnaarde
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
MSc degree in Telecommunication Engineering from The Higher School of Communication of Tunis SUP'Com in June 2010

Promotor
Sofie Verbrugge
Didier Colle

Examencommissie
prof. Filip De Turck
Sofie Verbrugge (EA05)
Didier Colle (EA05)
Sidharta Gautama
Jeroen Hoebeke, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA05 - Vakgroep Informatietechnologie, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde
E: jeroen.hoebeke@ugent.be
Jason Whalley
Bart Lannoo

Onderzoeksthema

Deze PhD-scriptie behandelt de techno-economische analyse van de implementatie van 5G-netwerken, ‎met de focus op de haalbaarheid en strategische aanbevelingen voor mobiele netwerkoperators (MNO's). ‎Diverse technologieën, waaronder netwerkvirtualisatie, netwerkslicing en edge computing, maken het ‎mogelijk dat 5G-netwerken snelle en betrouwbare mobiele breedbandconnectiviteit bieden. De analyse ‎bestrijkt vijf belangrijke gebieden: haalbaarheid voor verschillende regio's en diensten, kwantificeren van ‎kostenbesparingen door 5G-technologieën, ontwikkelen van kostenallocatiemodellen, identificeren van ‎zakelijke en samenwerkingsmodellen, en bepalen van optimale technologische keuzes en timing voor de ‎implementatie van 5G.‎ Verschillende gebruiksscenario's, zoals enhanced Mobile Broadband (eMBB) ‎en ultra Reliable and Low Latency communication (URLLC), voor diverse regio's zoals landelijke gebieden, ‎luchtruim en snelwegen worden onderzocht. Specifiek bekijkt dit onderzoek kosteneffectiviteit, ‎potentiële besparingen door netwerkvirtualisatie en edge computing, en kostentoewijzingsstrategieën. Dit resulteert in potentiële zakelijke businessmodellen voor het bieden van 5G-‎connectiviteit aan vliegtuigen en voertuigen. Bovendien worden technologiekeuzes en ‎timingbeslissingen voor geoptimaliseerde 5G-implementatiestrategieën, waaronder voertuig-naar-‎infrastructuur (V2I) en voertuig-naar-netwerk (V2N) connectiviteit en MEC-clusteringmodellen ‎geanalyseerd in dit werk.‎ De ontwikkelde techno-economische modellen kunnen worden aangepast om andere technologieën te ‎evalueren. Toekomstig werk kan het uitbreiden van de analyse naar andere 5G-gebruiksscenario's ‎omvatten, het opnemen van dynamisch verkeer in netwerkslicing, en het evalueren van de ‎sociaaleconomische voordelen en impact op Duurzame Ontwikkelingsdoelen(SDG's).


Taal proefschrift
Engels

Documenten