Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkundeDoctorandus Publieke verdediging
Naam: Mikhail Gromov   Datum: Woensdag 14/12/2022 om 10:00 
Adres: vakgroep Toegepaste Fysica (EA17)
Sint-Pietersnieuwstraat 41, Technicum blok 4, 9000 Gent
  Lokatie: auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
Bachelor of technique and technology, Ivanovo State University of Chemistry and Technology (ISUCT, Russian Federation), 2016
Master of technique and technology, Ivanovo State University of Chemistry and Technology (ISUCT, Russian Federation), 2018

Promotor
Rino Morent
Rony Snyders

Examencommissie
prof. Filip De Turck
Rino Morent (EA17)
Rony Snyders (Université de Mons)
Gabi-Daniel Stancu
Christophe Leys, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA17 - Vakgroep Toegepaste Fysica, Sint-Pietersnieuwstraat 41 Technicum blok 4,Sint-Pietersnieuwstraat 41, Technicum blok 4, 9000 Gent
E: christophe.leys@ugent.be
Stéphanos Konstantinidis
Stijn Van Hulle

Onderzoeksthema

Plasma-geassisteerde stikstoffixatie in aanwezigheid van water Stikstoffixatie is een proces waarbij moleculaire stikstof wordt omgezet in waardevolle chemicaliën, zoals ammoniak of stikstofoxiden. Deze componenten worden in vele industrieën gebruikt, met name als grondstof voor landbouwmeststoffen. Tegenwoordig wordt industriële stikstoffixatie echter geassocieerd met een hoog energieverbruik en een dramatische impact op het milieu. In het licht hiervan kan stikstoffixatie op basis van plasma een goed alternatief zijn, en met de ondersteuning van hernieuwbare (groene) energiebronnen kan het veel voordelen opleveren en de ecologische voetafdruk verkleinen. Dit onderzoek richt zich op het onderzoeken van het effect van de plasma/vloeistof-interface in het plasma-gebaseerde stikstoffixatieproces. De belangrijkste uitdagingen in verband met (i) het energie-intensieve proces van moleculaire stikstofdissociatie, inclusief de rol van vibratie geëxciteerde stikstofgrondtoestanden, (ii) stikstofoxidatiekinetiek in de aanwezigheid van water, en (iii) de energie-efficiëntie van het plasma/vloeistof-interface systeem zijn uitgebreid onderzocht in dit werk via geavanceerde plasma-diagnostische technieken.


Taal proefschrift
Engels

Documenten