Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek

Experimentele karakterisering van het schadegedrag in thermoplastische glas/polypropyleen-laminaten onder vermoeiingsbelasting in trek


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Josef Sommer   Datum: Dinsdag 04/07/2023 om 14:00 
Adres: ()
, null null
  Lokatie: leslokaal 1.1 - Baekeland, gebouw 130 Baekeland, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 130, 9052 Zwijnaarde
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
Master of Mechanical Engineering, TU Dresden, 2018

Promotor
Wim Van Paepegem
Mohammad Hajikazemi

Examencommissie
ereprof. Ronny Verhoeven
Wim Van Paepegem (EA11)
Mohammad Hajikazemi (EA11)
Wouter De Corte, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA14 - Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen, Technologiepark Zwijnaarde 60, 9052 Zwijnaarde
E: wouter.decorte@ugent.be
Wim De Waele
Marino Quaresimin
Tom Engels

Onderzoeksthema

Vezelversterkte thermoplastische composieten zijn lichtgewicht materialen met veelbelovende eigenschappen, die het potentieel hebben om metalen of vezelversterkte thermoharders te vervangen in structurele toepassingen, bijvoorbeeld in de transportindustrie om zo het energieverbruik verder te reduceren. Het gedrag in vermoeiing en de daarmee gepaard gaande schade-evolutie, die beiden nog steeds onvoldoende begrepen zijn, vormen echter een kritiek aandachtspunt. Hoewel de mechanische eigenschappen van de composieten kunnen geoptimaliseerd worden dankzij de gelaagde structuren, blijft hun mechanische lange-termijn betrouwbaarheid een uitdagend probleem. Deze studie beoogt de mechanische prestaties van het laminaat en de schade-evolutie op het niveau van de afzonderlijke lagen onder herhaaldelijke cyclische belastingen te karakteriseren. Hiervoor werd een nieuw experimenteel detectiesysteem voor schade ontwikkeld om de evoluerende microscheurvorming in ondoorzichtige thermoplastische laminaten online te kwantificeren tijdens de experimenten. Het onderzoek richt zich op schademechanismen die afhankelijk zijn van de lay-up en fabricage-aspecten in multidirectionele glasvezelversterkte polypropyleen laminaten, gebruik makend van fullfield vervormingsanalyse. De sleutel tot het begrijpen van de onderliggende schademechanica in thermoplastische laminaten ligt in de nauwe interactie tussen productie, geavanceerde geïnstrumenteerde experimenten en fysische modelleringsstrategieën. Deze geïntegreerde aanpak biedt waardevolle inzichten in intrinsiek vermoeiingsgedrag en de potentiële toepassingen in verschillende industriële sectoren.


Taal proefschrift
Engels

Documenten