Doctoraat in de ingenieurswetenschappenDoctorandus Publieke verdediging
Naam: Hossein Moradi   Datum: Vrijdag 16/06/2023 om 16:00 
Adres: vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking (EA07)
Sint-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Gent
  Lokatie: auditorium P Jozef Plateau, gelijkvloers, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
Bachelor of Science in Civil Engineering, Khaje Nasir Toosi University of Technology, Tehran, Iran. Graduation year: Sep 2012 

Master of Science in Civil Engineering, Tehran Polytechnic, Tehran, Iran. Graduation year: Oct 2014

Promotor
Joris Walraevens
Sabine Wittevrongel

Examencommissie
prof. Joris Degroote
Joris Walraevens (EA07)
Sabine Wittevrongel (EA07)
Giovanni Circella
Dieter Fiems, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA07 - Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking, Sint-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Gent
E: dieter.fiems@ugent.be
Ivana Semanjski
Chris Tampère

Onderzoeksthema

Snelle verstedelijking, gepaard gaande met een groeiende stedelijke bevolking, heeft geleid tot een aanzienlijke toename van het aantal voertuigen in steden wereldwijd. Deze wereldwijde problematiek heeft onderzoekers binnen aanverwante gebieden ertoe aangezet om nieuwe technologieën te onderzoeken om over te gaan naar meer efficiente en aanpasbare transportsystemen. Specifieke aandacht ging hierbij naar het benutten van connectiviteit en autonomie van voertuigen om de efficiëntie en flexibiliteit van transportnetwerken te verbeteren. De toenemende belangstelling voor dit gebied komt voort uit de erkenning dat voertuigen, aangedreven door draadloze communicatietechnologieën (CV’s) en met automatiseringsmogelijkheden (CAV’s), een groot potentieel hebben als bronnen van waardevolle gegevens en als hulpmiddelen om verkeersonzekerheid te verminderen. In lijn met deze onderzoeksrichting onderzoekt het proefschrift getiteld “The Contribution of Connected and Automated Vehicles to Network Traffic” de voordelen van deze technologieën, evenals de bijbehorende complexiteiten, en maakt het de weg vrij voor een toekomst waarin CV’s en CAV’s een cruciale rol spelen in de optimalisatie van stedelijke verkeerssystemen. De resulterende inzichten dragen bij aan ons begrip van hoe deze opkomende technologieën effectief kunnen worden gebruikt om efficiëntere en flexibelere stedelijke transportsystemen te ontwikkelen, vooral tijdens de overgangsfase waarin verschillende niveaus van connectiviteit en automatisering naast elkaar bestaan binnen verkeerssystemen.


Taal proefschrift
Engels

Documenten