Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie

Prestatie-analyse van kinetische montecarlo-algoritmes voor populatiebalansmodellen


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Alessandro Trigilio   Datum: Maandag 28/11/2022 om 17:00 
Adres: vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde (EA11)
Technologiepark Zwijnaarde 125, 9052 Zwijnaarde
  Lokatie: auditorium Magnel, gebouw 60 Magnel, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 60, 9052 Zwijnaarde
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
Bachelor in Chemical Engineering, Universidad Simón Bolívar, 2009
Master in Chemical Engineering, Universidad Simón Bolívar, 2015

Promotor
Dagmar D'hooge
Paul Van Steenberge

Examencommissie
prof. Filip De Turck
Dagmar D'hooge (EA11)
Paul Van Steenberge (EA11)
Flavio Marchesini de Oliveira
Richard Hoogenboom
Yoshi Marien, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA11 - Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde, Technologiepark Zwijnaarde 125, 9052 Zwijnaarde
E: yoshi.marien@ugent.be
Enrique Saldívar-Guerra

Onderzoeksthema

Een interessante toepassing die complexe wiskundige modellering combineert met computersimulatie, is de studie van de tijdsevolutie van reactieve systemen om de variaties van reactanten en producten die betrokken zijn bij chemische reacties te evalueren. Kinetisch Monte Carlo (kMC) is een interessant techniek voor het gebied van polymeerreactie-engineering aangezien polymeren een geen uniek moleculair gewicht hebben maar een gewichtsdistributie.. Het belangrijkste pijnpunt in de simulatietijd bij de toepassing van kMC is het samplen van de gedistribueerde moleculen die reageren in een specifieke reactie. De belangrijkste strategieën om dit te overwinnen zijn het bestuderen en selecteren van correcte datastructuren en het zorgvuldig selecteren van een compatibele numerieke methode om de moleculen te samplen. Deze doctoraatsthesis stelt een gedetailleerd overzicht van datastructuren en samplingmethodes in kMC voor. Daarenboven worden ook nieuwe samplingmethodes en bijbehorende datastructuren voorgesteld. Daarnaast worden rekenmodellen ontwikkeld om kMC te implementeren voor het testen van verschillende samplingmethoden en datastructuren. Deze methoden worden toegepast op klassieke polymerisatieprocessen om de optimale methode per proces te selecteren. Ten slotte werden genoemde polymerisatieprocessen getest met verschillende controlevolumes om te vinden wat het minimale controlevolume is (dus de kortste simulatietijd) dat een adequate weergave van de uitgangsvariabelen mogelijk maakt.


Taal proefschrift
Engels

Documenten