Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde

De rol van pulsen en vochtigheid in plasmagebaseerde stikstoffixatie: een gecombineerde experimentele en computationele studie


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Elise Vervloessem   Datum: Dinsdag 20/06/2023 om 14:00 
Adres: vakgroep Toegepaste Fysica (EA17)
Sint-Pietersnieuwstraat 41, Technicum blok 4, 9000 Gent
  Lokatie: nog niet bepaald
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
Master in de chemie, Universiteit Antwerpen, 2018

Promotor
Nathalie De Geyter
Annemie Bogaerts

Examencommissie
prof. dr. Erik Neyts
Nathalie De Geyter (EA17)
Annemie Bogaerts (Universiteit Antwerpen)
Pegie Cool, Universiteit Antwerpen, Laboratory of Adorption and Catalysis Department of Chemistry University of Antwerp, Campus Drie Eiken Universiteitsplein 1 B-2610 Wilrijk, Belgium
E: pegie.cool@uantwerpen.be
Christophe Leys
Rony Snyders
Siegfried Vlaeminck

Onderzoeksthema

Synthetische meststoffen (vb. ammoniak/NH3) zijn van vitaal belang, maar hun productie, een stikstoffixatieproces genoemd, is tegelijkertijd ook milieubelastend. Een potentieel alternatief is plasma, een deels geïoniseerd gas bestaande uit een brede waaier aan deeltjessoorten die atypische chemie mogelijk maken, compatiebel met de huidige duurzaamheidsstandaarden. Het doel van deze thesis is om plasma-gebaseerde stikstoffixatie verder te ontrafelen, met een focus op (1) de rol van gepulst plasma in het bereiken van een lage energieconsumptie, (2) de functie van H2O als een waterstofbron in stikstoffixatie en (3) het doorgronden van de onderliggende stikstoffixatiechemie in vochtige lucht- en stikstofplasma’s in een gecombineerde experimentele en modeleerstudie met de volgende voornaamste conclusies: (1) We ontrafelen d.m.v. een chemisch kinetisch model in combinatie met experimenten dat o.a. de sterke temperatuurdaling veroorzaakt door de pulsen aan de basis ligt voor de lage energieconsumptie in dit gepulst plasma. (2) Door water toe te voegen aan het experiment als vloeistof en als damp (i.e. in de gasfase) tonen we aan dat voornamelijk gasvormig water een rol speelt bij een integreren van waterstof in water gebaseerde ammoniak synthese. (3) Als laatste identificeren we een significant verliesmechanisme van HNO2 en NH3, dat best in rekening wordt gebracht in alternatieve stikstoffixatie technologieën indien deze samen gesynthetiseerd worden.


Taal proefschrift
Engels

Documenten