Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: chemische technologieDoctorandus Publieke verdediging
Naam: Liang Li   Datum: Dinsdag 20/06/2023 om 17:00 
Adres: vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde (EA11)
Technologiepark Zwijnaarde 125, 9052 Zwijnaarde
  Lokatie: auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
2015~2018
South China University of Technology
Master in Chemical Engineering

2011~2015
Wuhan Institute of Technology
Bachelor in Chemical Engineering

Promotor
Kevin Van Geem
Ruben Van de Vijver

Examencommissie
prof. Hennie De Schepper
Kevin Van Geem (EA11)
Ruben Van de Vijver (EA11)
Daniela Almeida Streitwieseer
Hilal Ezgi Toraman
Joris Thybaut
Qing He, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA11 - Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde, Technologiepark Zwijnaarde 125, 9052 Zwijnaarde
E: qing.he@ugent.be

Onderzoeksthema

Snelle pyrolyse is een veelbelovende route die biomassa kan omzetten in grote hoeveelheden bio-olie en kleinere hoeveelheden cokes en niet-condenseerbare gassen. De gevormde bio-olie heeft potentieel om fossiele brandstoffen te vervangen voor het genereren van brandstoffen en platformchemicaliën. Tijdens snelle pyrolyse ondergaan de biomassapolymeren, cellulose, hemicellulose en lignine thermische ontbinding tot complexe mengsels die commercieel belangrijke chemicaliën bevatten, zoals hoogwaardige fenolen uit lignine. De complexiteit van bio-olie en de lage opbrengst van individuele chemicaliën maken verdere opwaardering en raffinage uitdagend. Een grondige kennis van de pyrolysechemie is cruciaal om de processen die gericht zijn op de productie van gerichte chemicaliën te optimaliseren. Een uitgebreide studie die experimenten (vooral onder een kinetisch gecontroleerd regime), theoretische berekeningen en simulaties combineert is nodig pyrolyseprocessen beter te begrijpen. Het doel van dit proefschrift is om de pyrolysereacties van een aantal ligninemodelcomponenten te ontrafelen en ook om de toepasbaarheid van genetisch gemodificeerde planten voor de productie van hoogwaardige chemicaliën te begrijpen.


Taal proefschrift
Engels

Documenten