Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: chemische technologieDoctorandus Publieke verdediging
Naam: Marvin Kusenberg   Datum: Vrijdag 25/08/2023 om 15:00 
Adres: vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde (EA11)
Technologiepark Zwijnaarde 121, 9052 Zwijnaarde
  Lokatie: auditorium 1, iGent, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 126, 9052 Zwijnaarde
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
Bachelor of Science in Biochemical Engineering, TU Dortmund University, 2015
Master of Science in Biological and Chemical Engineering, FAU Erlangen-Nuremberg, 2018

Promotor
Kevin Van Geem
Steven De Meester

Examencommissie
prof. Filip De Turck
Kevin Van Geem (EA11)
Steven De Meester (BW24)
Geraldine Heynderickx
Konstantinos Triantafyllidis
Robin John Varghese, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA11 - Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde, Technologiepark Zwijnaarde 121, 9052 Zwijnaarde
E: robin.johnvarghese@ugent.be
Pedro Mendes

Onderzoeksthema

Chemische recycling van kunststof verpakkingsafval tot basischemicaliën via pyrolyse en het daaropvolgende stoomkraken van pyrolyse-olie van kunststofafval bieden grote mogelijkheden om de beperkingen van de huidige recycling van kunststofafval te overwinnen. De grootste zorg in dit scenario is de hoge concentratie aan verontreinigingen in pyrolyse-olie van kunststofafval, dewelke ernstige technische problemen veroorzaken tijdens het stoomkraken, zoals verhoogde cokesvorming, vervuiling, corrosie en afwijkende producten. Kortom, verontreinigingen zijn de belangrijkste reden waarom stoomkraken van pyrolyse-oliën tot op heden niet wordt toegepast. Met dit proefschrift wordt licht geworpen op de oorzaak en het effect van contaminanten tijdens het chemisch recyclingproces van post-consumer plastic afvalfracties, inclusief een gedetailleerde analytische en experimentele beoordeling van zowel pyrolyse als stoomkraken met specifieke nadruk op het effect van cruciale prestatie-indicatoren voor stoomkraken, zoals productopbrengsten en cokesvorming. Op die manier wordt inzicht verworven in de wijze waarop de gedetailleerde samenstelling van de pyrolyse-olie, met inbegrip van sporenconcentraties aan verontreinigingen, het stoomkraakproces beïnvloedt. Op basis van de bevindingen wordt dieptefiltratie onderzocht als een eenvoudige, maar effectieve decontaminatietechniek voor pyrolyse-olie, die leidt tot een aanzienlijke verbetering van de stoomkraakprestaties.


Taal proefschrift
Engels

Documenten