Doctoraat in de ingenieurswetenschappenDoctorandus Publieke verdediging
Naam: Ziwei Dai   Datum: Dinsdag 13/06/2023 om 08:00 
Adres: vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde (EA11)
Technologiepark Zwijnaarde 125, 9052 Zwijnaarde
  Lokatie: nog niet bepaald
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
2012-2016 Bachelor in Science, Chongqing Jiaotong University
2016-2023 Doctor in Engineering, Tongji University
2019-2023 Doctor in Engineering, Ghent University

Promotor
Francisco Antonio Gilabert Villegas
Xingyi Zhu

Examencommissie
prof. dr. Feipeng Xiao
Francisco Antonio Gilabert Villegas (EA11)
Xingyi Zhu (Tongji University, China)
Kaifa Zhou
Flavio Marchesini de Oliveira, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA11 - Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde, Technologiepark Zwijnaarde 130, 9052 Zwijnaarde
E: flavio.marchesini@ugent.be
Stéphane Panier
Marcelo Dal Bó
Lijun Sun
Changfa Ai
Daquan Sun

Onderzoeksthema

Asfaltmengsels behoren tot een type composietmaterialen die veel gebruikt worden in de wegenbouw. Dit composiet bezit een intrinsieke zelfherstellende eigenschap die gedeeltelijk herstel na beschadiging mogelijk maakt. Dit onderzoek beoogde het zelfgenezing capaciteit te begrijpen om materiaalefficiëntie en de prestatievoorspellingen te verbeteren. De studie onderzocht de fundamentele mechanische eigenschappen van asfaltmengsels, met de focus op het niet-lineaire gedrag van hun basisonderdeel, de asfaltmatrix. Door middel van een reeks experimenten werd een driedimensionaal niet-lineair constitutief model ontwikkeld, rekening houdend met compressie-spanning asymmetrie en snelheidsafhankelijkheid. Daarnaast werd een veelzijdig zelfherstellend model voorgesteld, waarmee de herstelefficiëntie voorspeld kan worden als functie van het schadeniveau, rusttijd en belastingssnelheid. Om de materiaalprestaties te karakteriseren, werd een gemodificeerde Nelder-Mead optimalisatiemethode ontwikkeld die volledig paralleliseerbaar is en in staat is om zeer nauwkeurige identificatie van de gehele set niet-lineaire parameters te bieden met ongekende efficiëntie. Ten slotte werd een hoogwaardig driedimensionaal eindig-elementenmodel van asfaltmengsels ontwikkeld, geverifieerd door experimentele resultaten. Dit model voorspelt schade, zelfgenezing en breukprocessen onder verschillende belastingssnelheden en op globaal en lokaal niveau. Het onderzoek biedt waardevolle inzichten in asfaltmaterialen en effent de weg voor efficiëntere en duurzamere wegenbouw. Het computationele raamwerk kan worden uitgebreid om andere technische materialen met vergelijkbare eigenschappen te analyseren.


Taal proefschrift
Engels

Documenten