Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde

Reologie van alkali-geactiveerde materialen: van microstructurele evolutie tot het vloeien van beton


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Yubo Sun   Datum: Dinsdag 20/06/2023 om 17:00 
Adres: vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen (EA14)
Technologiepark Zwijnaarde 60, 9052 Zwijnaarde
  Lokatie: leslokaal 2 Magnel, gebouw 60 Magnel, gelijkvloers, Technologiepark Zwijnaarde 60, 9052 Zwijnaarde
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
Master in Structural Engineering, 2018, Delft University of Technology, Delft, the Netherlands
Bachelor in Engineering Mechanics, 2016, Tianjin University, Tianjin, China

Promotor
Geert De Schutter
Guang Ye

Examencommissie
em. prof. Luc Taerwe
Geert De Schutter (EA14)
Guang Ye (EA14)
Quoc Tri Phung
Flavio Marchesini de Oliveira
Stijn Matthys
Mert Yücel Yardimci, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA14 - Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen, Technologiepark Zwijnaarde 60, 9052 Zwijnaarde
E: mertyucel.yardimci@ugent.be
Özlem Cizer

Onderzoeksthema

Het hoofddoel van dit proefschrift is om nieuwe inzichten te geven in het reologische gedrag van alkali-geactiveerde materialen (AAM's). Vanaf het pasteniveau zijn de microstructurele kenmerken van alkali-geactiveerde slakkenpasta (AAS) gevisualiseerd, wat helpt bij het begrijpen van reologie en het vroege verstevigen proces in AAS. Verder werd de reologie (in termen van opbrengstspanning, viscositeit, thixotropie en niet-lineair gedrag) van alkali-geactiveerd beton (AAC) uitgebreid bestudeerd door de toegepaste activator, voorloper en toevoegingen te variëren. De resultaten hebben de haalbaarheid onderzocht om de verse eigenschappen van AAM beton goed te beheersen door de ontwerpparameters van de mix te wijzigen. Tenslotte worden de gegevens van AAC verzameld voor verdere statistische analyse, die de relatie tussen mix ontwerpparameters en het reologische gedrag van AAC onthult via een kunstmatige intelligentie (AI) benadering. Een inverse single-objective optimalisatie in Ms is uitgevoerd op basis van de RF-modellen verkregen om natriumsilicaat in activatoren verder te verminderen, dat wordt beschouwd als de belangrijkste koolstofemissiebron in AAMs. Verwacht wordt dat de onderzoeksresultaten de toepassing van AAM's in grootschalige bouwgebieden kunnen bevorderen.


Taal proefschrift
Engels

Documenten