Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie

Ontwerp gebaseerd op deterministische en stochastische modellen voor polymerisatie van vrije radicalen en voor geïnduceerde enting van styreen


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Freddy Figueira De Barros   Datum: Maandag 03/07/2023 om 16:00 
Adres: vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde (EA11)
Technologiepark Zwijnaarde 125, 9052 Zwijnaarde
  Lokatie: auditorium A - Magnel, gebouw 60 Magnel, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 60, 9052 Zwijnaarde
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
Bachelor in Chemical Engineering, Simón Bolívar University, 2000 (Caracas, Venezuela)
Master in Chemical Engineering, Simón Bolívar University, 2005 (Caracas, Venezuela)

Promotor
Dagmar D'hooge
Paul Van Steenberge

Examencommissie
prof. Sabine Wittevrongel
Dagmar D'hooge (EA11)
Paul Van Steenberge (EA11)
Yoshi Marien, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA11 - Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde, Technologiepark Zwijnaarde 125, 9052 Zwijnaarde
E: yoshi.marien@ugent.be
Ludwig Cardon
Klaartje De Buysser
Kim McAuley

Onderzoeksthema

Polymeren hebben aanzienlijke aandacht gekregen in de commerciële sector vanwege hun diverse fysieke eigenschappen, waardoor ze geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen. Het begrijpen van de kinetiek van polymerisatiereacties en de factoren die deze processen beheersen, is essentieel om circulariteit te bereiken en de materiaaleigenschappen te verbeteren. Wiskundige modellering van polymerisatiekinetiek is in dit opzicht een waardevol hulpmiddel gebleken. Dit proefschrift heeft tot doel het rendement en de kwaliteit van expandeerbaar en hoog slagvast polystyreen (EPS en HIPS) te verbeteren door microschaalmodellen te ontwikkelen die de wisselwerking tussen chemie en massatransport onderzoeken bij de synthese van polymeren via vrije radicaal polymerisatie (FRP) en door vrije radicalen geïnduceerde enting (FRIG). Twee modellen, namelijk Distribution-Numerical Fractionation-Method of Moments (D-NF-MoM) en Coupled Matrix-Monte Carlo (CMMC), worden gebruikt om reactiekinetiek te simuleren en gemiddelde en verdeelde eigenschappen van resulterende (co)polymeren te beoordelen in FRIG van polybutadieen met styreen en FRP van styreen. Deze modellen bieden inzichten in moleculaire eigenschappen die experimenteel moeilijk te verkrijgen zijn, waardoor ons begrip en de kwantificering van entcopolymeersynthese worden verbeterd. Het CMMC-model heeft het potentieel om microschaal kinetische Monte Carlo-modellering toe te passen om grotendeels onbekend mesoschaalgedrag te voorspellen bij een verscheidenheid aan (ont)polymerisaties met complexe topologieën.


Taal proefschrift
Engels

Documenten