Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde

Carbonatiesnelheid, mineralogie en microstructuur van hoogovenslakkenbeton bij verschillende CO2-concentraties en mechanische belasting


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Zhiyuan Liu   Datum: Vrijdag 16/12/2022 om 10:00 
Adres: ()
, null null
  Lokatie: auditorium A - Magnel, gebouw 60 Magnel, eerste verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 60, 9052 Zwijnaarde
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
2016-2019 China Building Materials Academy
Master of Science, Materials Science and Engineering

2012-2016 Tongji University
Bachelor of Engineering, Materials Science and Engineering

Promotor
Nele De Belie
Philip Van den Heede

Examencommissie
em. prof. Luc Taerwe
Nele De Belie (EA14)
Philip Van den Heede (CA20)
Veerle Boel, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA14 - Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen, Valentin Vaerwyckweg 1, Schoonmeersen - gebouw P, 9000 Gent
E: veerle.boel@ugent.be
Ling Wang
Siham Kamali-Bernard
Yury Villagran
Natalia Mariel Alderete

Onderzoeksthema

Dit doctoraatsonderzoek richt zich op de duurzaamheid van beton waarin een deel van het cement (met hoge milieu-impact) vervangen wordt door industriƫle bijproducten. Meer bepaald wordt de carbonatatieweerstand bestudeerd van gewapend beton dat hoogovenslakken (BFS) bevat. De uiteindelijke chemische samenstelling en microstructuur van beton met BFS verschilt sterk van het veelgebruikte portlandcementbeton, waardoor het carbonatatiegedrag verandert en eventueel sneller wapeningscorrosie kan optreden. Naast het effect van de vervanging met BFS, werden ook het effect van de nabehandelingstijd, de CO2-concentratie tijdens de carbonatatieproeven en het effect van langdurige drukbelasting tijdens het gebruik op het carbonatatiegedrag bestudeerd om het carbonatatieproces beter te begrijpen, zowel in laboratoriumonderzoek als in de praktijk. Meerdere materiaalkarakteriseringstechnieken werden gebruikt om het chemische reactieproces en de daaropvolgende evolutie van de poriƫnstructuur tijdens betonverharding en carbonatatie bloot te leggen. Een thermodynamisch model werd ontwikkeld om de verandering in reactieproducten tijdens verharding en carbonatatie te voorspellen. De vergelijking tussen gemodelleerde resultaten en experimentele resultaten draagt bij tot een beter begrip van het carbonatatieproces.


Taal proefschrift
Engels

Documenten