Doctoraat in de ingenieurswetenschappen

Industriële symbiose ter bevordering van grondstofcirculariteit en klimaatneutraliteit in de procesindustrie


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Francisco Mendez Alva   Datum: Dinsdag 20/12/2022 om 17:30 
Adres: ()
, null null
  Lokatie: leslokaal Rudolf E. Richter, gebouw 131 Volta, gelijkvloers, Technologiepark Zwijnaarde 131, 9052 Zwijnaarde
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
Master of Science in Industrial Ecology, Delft University of Technology / Leiden University, 2017
Chemical Engineer, National University Autonomous of Mexico, 2011

Promotor
Greet Van Eetvelde
Lieven Vandevelde

Examencommissie
em. prof. Luc Taerwe
Greet Van Eetvelde (EA08)
Lieven Vandevelde (EA08)
Jan Mertens, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA08 - Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering, Technologiepark Zwijnaarde 131, 9052 Zwijnaarde
E: janmert.mertens@ugent.be
Jeroen Buysse
Paula Carrera Fernández
Ludo Diels

Onderzoeksthema

Recente klimaatrapporten hebben geleid tot krachtige beleidsmaatregelen op mondiaal en Europees niveau inzake de uitstoot van broeikasgassen en de uitputting van grondstoffen. Naast klimaatneutraliteit in 2050 nam Europa in 2020 een even cruciaal initiatief inzake behoud van grondstoffen, met name het actieplan circulaire economie. Een belangrijke pijler hierin is industriële symbiose (IS), dat een doorgedreven uitwisseling van materialen en energieën tussen bedrijven en andere industriële of maatschappelijke actoren nastreeft. Voorliggend onderzoek spitst zich toe op IS in de procesindustrie. De cement-, chemie- en staalsector transformeert grondstoffen tot bouwstenen voor strategische producten, en vormt zo de basisindustrie van de Europese economie. Dergelijke transformaties vereisen echter een intensief gebruik van energie- en hulpbronnen, wat gepaard gaat met aanzienlijke hoeveelheden afval en emissies; die op hun beurt opnieuw ingezet kunnen worden in een circulaire economie. Dit proefschrift verkent systematisch het potentieel aan sectoroverschrijdende samenwerking in de procesindustrie. Het onderzoek leert dat niet enkel technische maar ook niet-technische factoren essentieel zijn bij de beoordeling van industriële symbiose. Via innovatieve tools en inzichten worden nieuwe IS opportuniteiten geduid, aanbevelingen geformuleerd en verdere onderzoekspistes aangereikt. Het werk besluit met een indicatie van het transitiepotentieel van de procesindustrie naar een circulaire en koolstof-neutrale economie.


Taal proefschrift
Engels

Documenten