Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkundeDoctorandus Publieke verdediging
Naam: Fabio Veronese   Datum: Vrijdag 12/05/2023 om 16:00 
Adres: ()
, null null
  Lokatie: nog niet bepaald
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
Bachelor's Degree in Energy Engineering, University of Padova, 2017
Master's Degree in Electrical Energy Engineering, University of Padova, 2019

Promotor
Kristel Crombé
Piero Agostinetti

Examencommissie
prof. dr. Gianmaria De Tommasi
Kristel Crombé (EA17)
Piero Agostinetti (Consorzio RFX, Italië)
Paolo Bettini, Università degli Studi di Padova, Universita degli Studi di Padova, Italië/Italy
E: paolo.bettini@unipd.it
Christian Hopf
Geert Verdoolaege

Onderzoeksthema

De Divertor Test Tokamak (DTT) wordt een nieuwe experimentele faciliteit die naar verwachting in de nabije toekomst in Italië zal worden gebouwd en deel uitmaakt van een groter onderzoeksplan naar de opwekking van elektrische energie door een DEMOnstratiefusiecentrale (DEMO) tegen 2050. Het doel is om met praktijkervaring de leemte op te vullen in de kennis over Plasma Facing Components tijdens het complexe extrapolatieproces van proof-of-principle-toestellen naar daadwerkelijke volvermogensexperimenten zoals ITER en toekomstige DEMO-achtige reactoren, die niet eenvoudigweg kan worden opgevuld met numerieke simulaties. Om dit te bereiken is een enkele Neutral Beam Injector (NBI) voorgesteld, met een onttrokken totale stroom van ongeveer 40 A deuterium met een versnellingssysteem van 510 keV, waarbij een vermogen van 10 MW wordt bereikt. Deze systemen vertonen echter vele complicaties, die een nauwkeurige simulatie vereisen. Dit proefschrift richt zich op het voldoen aan verschillende onvervulde projectcriteria voor NBI voor DTT, vergelijkbaar met die in ITER en in pre-conceptuele werken voor DEMO: voornamelijk aspecten van straaloptica en totale straaltransmissie. Daartoe is een reeks codes ontwikkeld die elk gewenst aspect van de NBI kunnen schatten op basis van vastgestelde randvoorwaarden; diverse verbeteringen en nieuwe concepten zijn voorgesteld en door middel van simulatie gevalideerd.


Taal proefschrift
Engels

Documenten