Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkundeDoctorandus Publieke verdediging
Naam: Francesco Lunardon   Datum: Maandag 19/06/2023 om 10:30 
Adres: vakgroep Toegepaste Fysica (EA17)
Sint-Pietersnieuwstraat 41, Technicum blok 4, 9000 Gent
  Lokatie: nog niet bepaald
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
Master's degree:
Electrical Energy Engineering
LM-28 / 2nd cycle degree / Electric engineering
Università degli Studi di Padova, Padova (Italy)

Bachelor's degree:
Energy Engineering
L-9 / 1st cycle degree / Industrial engineering
Università degli Studi di Padova, Padova (Italy)


Promotor
Kristel Crombé
Alberto Maistrello

Examencommissie
prof. dr. Gianmaria De Tommasi
Kristel Crombé (EA17)
Alberto Maistrello (Consorzio RFX, Padova, Italië)
Paolo Bettini, Università degli Studi di Padova, Universita degli Studi di Padova, Italië/Italy
E: paolo.bettini@unipd.it
Geert Verdoolaege
Zhe Chen

Onderzoeksthema

De context van de studies van mijn proefschrift houdt verband met de behandeling van elektrisch vermogen in bestaande en toekomstige grote magnetische fusie-experimenten, wat essentieel is om een efficiënte werking van deze machines te verkrijgen en hun potentieel volledig te benutten. Dergelijke studies voor bestaande experimenten zijn bedoeld om te voldoen aan de ontwikkeling van de eisen vanuit de fysica, gericht op verbetering van de plasmaprestaties. In dit kader omvat mijn proefschrift de studies en de experimentele activiteiten ter verbetering van de prestaties van het RFX-mod2 voedingssysteem met als doel de maximaal haalbare plasmastroom en de duur van de flat-top te verhogen. Bij toekomstige grootschalige fusie-experimenten zal het hanteren van elektrisch vermogen naar verwachting een cruciaal punt worden. Een groot deel van het elektrisch vermogen dat nodig is voor de gasafbraak en de plasmastijging vereist namelijk actieve vermogenspieken die toenemen met de grootte van de machines en de waarde van de plasmastroom. Ik heb bijgedragen aan de ontwikkeling van een nieuw concept, een nieuw MEST-systeem (Magnetic Energy Storage and Transfer), gebaseerd op SMES-technologie, als een veelbelovend alternatief om beide problemen in verband met hoge pieken in het actieve vermogen en de enorme vraag naar reactief vermogen aan te pakken.


Taal proefschrift
Engels

Documenten