Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek

Flexibele werking van energie-naar-waterstof-systemen en elektrische belastingen voor netondersteuning


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Akbar Dadkhah   Datum: Maandag 05/12/2022 om 17:00 
Adres: vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering (EA08)
Technologiepark Zwijnaarde 131, 9052 Zwijnaarde
  Lokatie: leslokaal Rudolf E. Richter, gebouw 131 Volta, gelijkvloers, Technologiepark Zwijnaarde 131, 9052 Zwijnaarde
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
Master of Science in Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), 2017

Promotor
Lieven Vandevelde
Dimitar Bozalakov

Examencommissie
em. prof. Hendrik Van Landeghem
Lieven Vandevelde (EA08)
Dimitar Bozalakov (EA08)
Jeroen De Kooning, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA08 - Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering, Sint-Martens-Latemlaan 2B, Gebouw A, 8500 Kortrijk
E: jeroen.dekooning@ugent.be
Chris Develder
Emmanuel De Jaeger
Amin Hajizadeh

Onderzoeksthema

Ten gevolge van de dringende klimaatproblematiek zijn ambitieuze plannen opgezet in de voorbije decennia ter ondersteuning van de uitbouw van hernieuwbare energiebronnen en het financieren van groene technologieën waaronder waterstofproductie. De toenemende integratie van dergelijke variabele energiebronnen in het energiesysteem veroorzaakt echter stress bij de conventionele productie-eenheden. Om deze stress op te vangen, vereist het energiesysteem een toegenomen hoeveelheid flexibiliteit. Dit proefschrift bekijkt de techno-economische haalbaarheid van het balanceren van het energienet door middel van energie-naar-waterstof-systemen, rekening houdend met de impact op de werking van flexibiliteit aangeboden door consumenten en hun rationaliteit op het energiesysteem. Deze doelen in acht genomen werden verschillende optimalisatiealgoritmes en -modellen ontwikkeld. De eerste twee methodologieën optimaliseren de flexibele werking van energie-naar-waterstof-installaties om zo verschillende frequentiegerelateerde systeemdiensten aan te bieden, rekening houdend met de onzekere vraag naar waterstof en de energieprijzen. Het derde onderwerp onderzoekt de rol van verschillende vraagsturende strategieën op de betrouwbaarheid van het energiesysteem terwijl de operationele kosten zich tot een minimum beperken. De voorgestelde methodologie introduceert vraagsturende modellen rekening houdend met consumentencomfort en het niveau van flexibiliteit. De voorgestelde methodes maken het mogelijk bij te dragen tot het stroomnet van de toekomst met hoge aandelen aan hernieuwbare energiebronnen.


Taal proefschrift
Engels

Documenten