Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde

Voorspellen van laterale verplaatsing van de keermuur voor complexe ondergrondse constructies met behulp van nieuwe metaheuristische algoritmes


Doctorandus Publieke verdediging
Naam: Thanh Sang To   Datum: Maandag 26/09/2022 om 14:00 
Adres: ()
, null null
  Lokatie: lokaal 2.3 (voorheen: auditorium A.03 Industrieel Beheer), gebouw Metallurgie, tweede verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 46, 9052 Zwijnaarde
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
From 2015-2018: Master of Geotechnical Engineering at University of Technology
in Ho Chi Minh City, Vietnam National University.
From 2010-2015: Studied at University of Technology in Ho Chi Minh City, Vietnam National
University. Bachelor of Civil Engineering (Honor/ Talent Program).

Promotor
Magd Abdel Wahab
Thanh Cuong Le

Examencommissie
prof. Patrick De Baets
Magd Abdel Wahab (EA08)
Thanh Cuong Le (Ho Chi Minh City Open University, Vietnam)
802002698252: java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: begin 0, end 2, length 0
Yong Ling
Timon Rabczuk
Hung Nguyen Xuan

Onderzoeksthema

Het hoofddoel van dit proefschrift is het bepalen van de representatieve of dominante geotechnische parameters met behulp van inverse analyses op basis van veldwaarnemingen. Op deze manier kan de laterale verplaatsing van de keermuur in vitale fasen worden voorspeld op basis van inverse analyseparameters. In wezen stelt dit proefschrift een nieuwe niet-lineaire optimalisatietechniek voor om diepe opgravingsproblemen op te lossen met behulp van inverse analyse op basis van veldmetingen. Het grote belang van dit proces is om de zijdelingse verplaatsing van de keermuur van een gebouw als gevolg van graafwerkzaamheden in de buurt te voorspellen of om vroegtijdig te waarschuwen voor mogelijke graafrisico's tijdens kritieke periodes. Dit voorgestelde proces bestaat uit twee stappen . (1) Eerst zullen de parameters worden geoptimaliseerd in de vroege fasen van de uitgraving of een eerder gebouwde ondergrondse structuur. (2) De reacties van bodem en constructies kunnen worden voorspeld in de volgende fasen, of de informatie die wordt verzameld uit (1) kan worden gebruikt als input voor een aangrenzend gebouw dat in de toekomst zal worden gebouwd. De voorgestelde procedure bood een efficiënte benadering voor het bijwerken van bodemtechnische kenmerken op basis van optimalisatie in reële geotechnische problemen. In vergelijking met conventionele methoden betekende deze techniek een stap voorwaarts in de kennis over de voorspelling van de laterale verplaatsing van de keermuur.


Taal proefschrift
Engels

Documenten