Doctoraat in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappenDoctorandus Publieke verdediging
Naam: Alejandro Morales Hernández   Datum: Maandag 11/09/2023 om 16:00 
Adres: ()
, null null
  Lokatie: nog niet bepaald
Contact FEA: info.ea@ugent.be   Taal: Engels

Curriculum
Master en Ciencia de la Computacion, Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas, 2019

Promotor
Ivo Couckuyt
Inneke Van Nieuwenhuyse
Koenraad Vanhoof

Examencommissie
prof. dr. Pieter Pauwels
Ivo Couckuyt (EA05)
Inneke Van Nieuwenhuyse (Hasselt University)
Koenraad Vanhoof (Hasselt University)
Jolan Wauters, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, EA08 - Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering, Sint-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Gent
E: jolan.wauters@ugent.be
Dirk Deschrijver
Gonzalo Nápoles Ruiz
Agnieszka Jastrzebska
Isel Grau Garcia
Dirk Valkenborg

Onderzoeksthema

De toepassing van Machine Learning (ML) op veel problemen uit de echte wereld brengt verschillende uitdagingen met zich mee die een multidisciplinaire aanpak en voortdurend onderzoek vereisen om de nauwkeurigheid, transparantie en efficiëntie van deze modellen te verbeteren. Dit proefschrift heeft tot doel efficiënte algoritmen te ontwikkelen om algemene voorspellings- en optimalisatie-uitdagingen, zoals tijdsdruk, schaarse gegevens en onzekerheid, aan te pakken. Er wordt een multi-objectief hyperparameteroptimalisatie (HPO)-algoritme voorgesteld, dat Multi-objective Tree Parzen Estimators (MOTPE) en Gaussiaanse procesregressie (GPR) combineert, getraind met heterogene ruis. Bovendien werd het algoritme Tree Parzen Estimators aangepast om rechtstreeks rekening te houden met de prestatievariabiliteit in HPO met één doelstelling. Andere bijdragen gepresenteerd in dit proefschrift hebben betrekking op de toepassing van GPR om doelstellingen en beperkingsfuncties te emuleren bij het optimaliseren van een lijmverbindingsproces met beperkte fysieke experimenten. Ten slotte werd een pijplijn gebaseerd op het Long Short-term Cognitive Network (LSTCN) ontworpen om de uitdagingen van gegevensvolatiliteit en de hoge verwerkingstijd van windenergievoorspellingen aan te pakken. De resultaten in dit scenario laten zien dat de voorspellingsfouten en trainings-/testtijden laag zijn in vergelijking met andere terugkerende modellen. Vandaar de superioriteit van de voorgestelde voorspellingspijplijn.


Taal proefschrift
Engels

Documenten