Beheer van Kubernetes applicaties overheen meerdere bedrijven

Student:Wim Verwaerde
Richting:Master of Science in de industriƫle wetenschappen: informatica
Abstract:Kubernetes is goed ingeburgerd als de standaard voor het beheren van containers. Bijna alle bedrijven gebruiken Kubernetes of evalueren Kubernetes voor toekomstig gebruik. De vraag naar extra Kubernetes functionaliteit neemt toe met dit groeiende gebruik. Gelukkig heeft Kubernetes de mogelijkheid om zijn functionaliteit uit te breiden. Deze mogelijkheid wordt in deze thesis getest met als doel het beheer van applicaties tussen Kubernetes clusters van verschillende bedrijven. Er zijn al oplossingen die applicaties over meerdere Kubernetes clusters beheren, maar geen daarvan houdt rekening met verschillende cluster eigenaren. Synk, een Kubernetes-operator, is een voorgestelde oplossing die we hebben ontwikkeld om Kubernetes objecten tussen Kubernetes clusters van verschillende bedrijven te synchroniseren. Deze paper demonstreert de mogelijkheden van Synk en stelt de beperkingen op de proef.
Abstract (Eng):Kubernetes is well established as the standard for container orchestration. Almost all companies use Kubernetes or are evaluating Kubernetes for future use. The demand for extra Kubernetes features is rising with this growing level of adoption. Fortunately, Kubernetes has the ability to extend its functionality. This ability is tested in this thesis with the goal of managing applications between Kubernetes clusters of different companies. There are already solutions that manage applications over multiple Kubernetes clusters but none of them take different cluster owners into account. Synk, a Kubernetes operator, is a proposed solution we developed to synchronize resources across Kubernetes clusters of different companies. This paper demonstrates the capabilities of Synk and puts the limitations to the test.