Kameroproep afhandelingssysteem op tablet

Student:Willem Lapage
Richting:Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica
Abstract:Rusthuizen, serviceflats, ziekenhuizen hebben nood aan een kameroproepsysteem, zodat ze bij een oproep van een patiënt gepast kunnen reageren en alle nodig zorgen kunnen geven. Ook moeten ze bepaalde zaken kunnen opvolgen zoals medicijngebruik, hygiënische handelingen, … Momenteel bestaat er bij SmartTelecom een back-end die moeten uitgebreid worden met een Ionic front-end geschikt voor een Android tablet met Android versie 6.0.1 die in iedere kamer aan de muur kan hangen. Deze tablet beschikt dan ook over verschillende unieke functionaliteiten zoals LED-strips en NFC. Om deze front-end te verwezenlijken werd gebruik gemaakt van 2 applicaties, een Ionic applicatie voor het weergeven van de data en een Android applicatie die het beheer van de unieke functionaliteit van de tablets voor zich neemt.
Abstract (Eng):Nursing homes, service flats, hospitals need a call system, so that they can respond to a patient's call and provide the necessary care. Monitoring subjects such as medicine use, hygienic actions, ... should also be possible. Currently there is a back-end at SmartTelecom that needs to be expanded with an Ionic front-end suitable for an Android tablet with Android version 6.0.1. This tablet can be hung on the wall in any room. This tablet also has several unique functionalities such as LED strips and NFC. To achieve this front-end , 2 applications were created, an Ionic application for displaying the data and an Android application that manages the unique functionality of the tablets.