Het beveiligen van ingebedde treinsystemen met een lange levensduur

Student:Thibault Cools
Richting:Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica
Abstract:Deze thesis tracht de beveiliging van de spoorwegsystemen van Televic GSP te verbeteren. Na een algemeen overzicht van de evolutie van de beveiliging van Televic GSP, gaat de aandacht naar het beveiligen van de Secure Shell (SSH) die de onderhoudsinterface is voor de systemen. SSH-certificaten worden voorgesteld als een veilig alternatief voor de momenteel gebruikte authenticatiemethodes. Auditen van de configuratie resulteerde in een veiliger algemeen SSH-gebruik. Voor situaties waarin nog geen certificaten worden toegepast, wordt een oplossing voorgesteld die gebruik maakt van een aangepaste ssh-agent om op afstand handtekeningen te genereren. Een ander onderdeel in het beveiligingstraject van Televic GSP was de introductie van een Public Key Infrastructure (PKI) om X.509 certificaten te gebruiken voor authenticatie. In dit document wordt een overzicht gegeven van het beheer van hun sleutel- en certificaatlevenscyclus, samen met suggesties voor het oplossen van de problemen die ze hebben met de huidige implementatie ervan. Ten slotte gebruiken de boordapparaten nog steeds onveilige protocollen om met elkaar te communiceren. Om dit te verhelpen zonder de protocollen of de software die ze gebruiken te wijzigen, moet een veilige tunnel tussen de boordapparaten worden opgezet. Hiervoor waren er twee opties: SSH-tunnels of OpenVPN. Een vergelijking, zowel qua veiligheid als qua prestaties, wordt gemaakt tussen de twee om uit te vinden welke het beste past.
Abstract (Eng):This thesis attempts to harden the security of Televic GSP’s railway systems. After presenting a general overview of Televic GSP’s security evolution, the focus goes to securing the Secure Shell (SSH) which is the maintenance interface for the railway systems. SSH certificates are presented as a secure alternative to the currently used authentication methods. Auditing its configuration resulted in a more secure SSH usage overall. For situations where certificates are not applied yet, a solution that uses a custom ssh agent to remotely create signatures is presented. Another part in Televic GSP’s security journey was introducing a Public Key Infrastructure (PKI) to use X.509 certificates for authentication. In this paper an overview is given of their key and certificate life cycle management together with suggestions on fixing the current issues they have with its implementation. Finally, the on-board devices are still using insecure protocols to communicate with each other. To mitigate this without changing the protocols or the software that use them a secure tunnel has to be set up between the on-board devices. For this there were two options: SSH tunnels or OpenVPN. A comparison, both security and performance wise, is made between the two to find out which suites best.