Zenden of niet zenden? Ontwerp en evaluatie van een zelflerend contextbewust notificatiesysteem voor vragenlijsten

Student:Jonas Neirynck
Richting:Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica
Abstract:Lange vragenlijsten en enquêtes die irrelevante vragen bevatten, zorgen vaak voor een verlaagde motivatie van de respondent. Daarnaast worden vragenlijsten vaak ook als saai beschouwd. De respondent levert dan minder inspanningen om te antwoorden, met als gevolg dat de kwaliteit van de verzamelde data afneemt. Een van de aspecten waarop kan worden ingezet om deze motivatie te verhogen, is de manier waarop vragenlijsten worden aangebracht. Mobiele applicaties kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om respondenten snel en eenvoudig te bereiken. Een nieuwe vragenlijst kan dan aangekondigd worden door een melding te versturen. Wanneer een gebruiker echter te veel notificaties ontvangt, kan dit voor frustraties zorgen of kunnen ze over het hoofd worden gezien. In dit onderzoek zal er daarom een systeem worden opgezet dat notificaties op gepaste momenten zal versturen. Er wordt verwacht gebruikers dan sneller en positiever zullen reageren. Wat een gepast notificatiemoment precies inhoudt, zal voor iedere gebruiker verschillen. Het systeem zal daarom contextinformatie verzamelen over de gebruikers, om op basis daarvan te leren welke momenten beter geschikt zijn om een bepaald type vragenlijst te sturen. Het onderzoek gaat na of er een positief effect kan worden waargenomen op de responsgraad en het gevoel dat de gebruikers ervaren.
Abstract (Eng):Long questionnaires and surveys containing irrelevant questions often reduce the respondent's motivation. In addition, questionnaires are often considered boring. The respondent then makes less effort to answer, resulting in a decrease in the quality of the collected data. One of the aspects that could be addressed to increase a user's motivation, is the way questionnaires are distributed. For example, mobile applications can be used to reach respondents quickly and easily. A new questionnaire can then be announced by sending a notification. However, if a user receives too many notifications, this can cause frustration. Therefore, in this study, a system will be created that will send notifications at appropriate moments. It is expected that users will then react more quickly and positively. What exactly is considered a appropriate notification moment will differ for every user. The context-aware system will therefore collect context information about those users in order to find more appropriate notification moments, possibly resulting in a positive impact on the response rate and user experience.