Analyseren van Bluetooth Mesh performantie via een intuïtief en uitbreidbaar dashboard

Student:Michiel François
Richting:Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica
Abstract:Deze masterproef is ontstaan uit de noden die ontstaan bij de huidige infrastructuur die aanwezig is in het iGent gebouw te Zwijnaarde. Waar zich een Bluetooth Mesh netwerk bevindt, verspreid over drie verdiepingen. Dit netwerk kan gemonitord en gebruikt worden voor experimenten. Er is echter nog geen structurele manier om de data die wordt opgevangen op te slaan en het is nog niet mogelijk om er inzichten uit te halen door bijvoorbeeld visuele representaties. In deze masterproef is getracht een oplossing te bieden voor het ontbrekende segment.
Abstract (Eng):This master thesis has originated from the needs that arise with the current infrastructure that is present in the iGent building in Zwijnaarde. Where a Bluetooth Mesh network is located, spread over three floors. This network can be monitored and used for experiments. However, there is not yet a structural way to store the data that is captured and it is not yet possible to gain insights out of it by for example visual representations. The master thesis tried to provide a solution for the missing segment.