De Invloed van Haptische Interactie voor Virtual Reality Training

Student:Jordy Tack
Richting:Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica
Abstract:Virtual reality is een technologie die snel aan populariteit heeft gewonnen door de brede waaier aan mogelijkheden. Één daarvan is het gebruik van virtual reality voor opleidingsdoeleinden. Virtual reality wordt gebruikt om mensen te trainen in situaties die te moeilijk of te duur zijn om in het echt te trainen, zoals medische operaties, brandbestrijding, enz. Een veel voorkomend probleem met virtual reality is echter het gebrek aan haptische feedback tijdens de interactie met virtuele objecten. In dit werk wordt onderzocht of het gebruik van haptische handschoenen, met vingertracking, krachtfeedback en vibrotactile feedback, een rol speelt bij virtual reality training. Meer specifiek worden de haptische handschoenen vergeleken met VR-controllers en de nieuwste handtrackingtechnologie. Om dit te realiseren wordt een set gebruikers onderworpen aan een reeks taken, gevolgd door een subjectieve vragenlijst die hen bevraagt over hun ervaring. Deze technologieën worden geëvalueerd, de resultaten tonen aan dat haptische handschoenen een positieve rol spelen in hoe aangenaam, natuurlijk, immersief en precies een bepaalde taak aanvoelt.
Abstract (Eng):Virtual reality is a technology that has seen a quick increase in its popularity due to the broad range of use cases. One of them is the use of virtual reality for training purposes. Virtual reality has been used to train people in situations that are too difficult or expensive to train in real life like medical surgeries, firefighting, etc. However, a common problem with virtual reality is the lack of haptic feedback while interacting with virtual objects. This work studies if the use of haptic gloves, with finger tracking, force feedback and vibrotactile feedback, plays an influence in virtual reality training. Specifically, the haptic gloves are compared against VR controllers and the latest hand tracking technology. To realise this, a set of users are subjected to a series of tasks, followed by a subjective questionnaire that questions them about their experience. These technologies are evaluated, the results show that haptic gloves play a positive role in how pleasant, natural, immersive and precise a certain task feels.